สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 17-21 ตุลาคม 2565

21 Oct 2022

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว
การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดชะลอตัว จากสภาวะฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่หาบละ 741 บาท
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 678.25 เซนต์/บุชเชล โดยราคาปรับตัวลดลง จากที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวข้าวโพดสหรัฐฯ อยู่ที่ 45% เร็วกว่าค่าเฉลี่ยที่ 40% ขณะที่รายงานคาดการณ์ภาวะอุปสงค์-อุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ฉบับเดือนตุลาคม ผลผลิตข้าวโพดสหรัฐฯ (yield potentials) ปรับลดลงจากที่คาดการณ์ในเดือนที่ผ่านมาจาก 172.5 บุชเชลต่อเอเคอร์ เป็น 171.9 บุชเชลต่อเอเคอร์ ซึ่งใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดไว้ ส่วนระดับคุณภาพข้าวโพดที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากลดลงเล็กน้อยเพียง 1% เป็น 53% ด้านความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวโพดประเทศบราซิลอยู่ที่ 47% ปริมาณน้ำฝนคาดการณ์สม่ำเสมอ สวนทางกับประเทศอาร์เจนตินาที่การเพาะปลูกยังคงชะลอตัว เนื่องจากความแห้งแล้ง โดยรายงานล่าสุดอยู่ที่ 16% เพิ่มขึ้นจาก 13% ล่าช้าที่สุดในรอบหลายปี ด้านอุปสงค์ สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงาน (EIA) ของสหรัฐฯ รายงานการผลิตเอทานอลที่ 1,016,000 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 932,000 บาร์เรลต่อวัน เนื่องจากมีความต้องการใช้แก๊สโซลีนที่เพิ่มมากขึ้น
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 17-21 ตุลาคม 2565

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 22.90 บาท สภาพอากาศที่สหรัฐอเมริกาค่อนข้างดี ทำให้การเก็บเกี่ยวยังอยู่ในระดับที่ดี เช่นเดียวกันกับการเพาะปลูกฝั่งประเทศบราซิลและอาร์เจนตินาที่อยู่ในระดับดี โดยคาดการณ์ผลผลิตอาจเพิ่มขึ้นได้ แต่ต้องติดตามสภาพอากาศในช่วงปลายเดือนนี้ที่อาจแห้งแล้งมากขึ้น ขณะที่ปริมาณซื้อในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัว
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน 2565 ราคาอยู่ที่ 1,372.5 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2565 อยู่ที่ 401.7 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน โดยราคาปรับลดลงมาเล็กน้อย รายงานคาดการณ์ภาวะอุปสงค์-อุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ปรับตัวเลขผลผลิตถั่วเหลืองสหรัฐฯ (yield potentials) ลดลงจากที่คาดการณ์ในเดือนก่อนหน้าจาก 50.5 บุชเชลต่อเอเคอร์ เป็น 49.8 บุชเชลต่อเอเคอร์ นอกจากนี้ USDA รายงานการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองล่าสุดอยู่ที่ 63% เร็วกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 52% แต่อย่างไรก็ตามคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนจะกระจายตัวเกือบทั่วทุกพื้นที่ อาจส่งผลให้การเก็บเกี่ยวชะลอตัวในระยะเวลาสั้น ขณะที่ประเทศบราซิลสภาพอากาศเหมาะสม ปัจจุบันเพาะปลูกไปแล้ว 19% ของพื้นที่คาดการณ์ ด้านอุปสงค์ในสัปดาห์นี้มียอดคำสั่งซื้อถั่วเหลืองสหรัฐฯ 392,000 ตัน ส่งไปยังประเทศจีน ขณะที่ National Oilseed Processors Association (NOPA) คาดการณ์การบดถั่วเหลืองในสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายนที่ 158.1 ล้านบุชเชล มากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 153.8 ล้านบุชเชล และมากกว่าค่าเฉลี่ยที่ 153.0 ล้านบุชเชล
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
สถานการณ์ปลาป่นในประเทศจีน ราคาซื้อปรับตัวขึ้น ทั้งปลาป่นนำเข้าจากประเทศเปรูและปลาป่นที่ผลิตภายในประเทศ เนื่องจากวัตถุดิบปลาสดค่อนข้างน้อย รวมทั้งต้นทุนการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น โดยปริมาณซื้อหน้าท่าเรือในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลงเล็กน้อย แต่เฉลี่ยทั้งเดือนยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง ขณะที่สต๊อกหน้าท่าเรือปรับขึ้น
ด้านสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศ ยังคงทรงตัว ปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 50.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 44.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 42.20 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 41.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 40.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาทรงตัว
ตลาดซื้อขายข้าวในต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ยืนราคาที่ ตันละ 442 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ยืนราคาที่ตันละ 382 เหรียญสหรัฐฯ
ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,530 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,300 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติขอความร่วมมือให้ผู้เลี้ยงสุกรรักษาระดับราคาสุกรขุนที่ 100 บาทต่อกิโลกรัม ขณะนี้สถานการณ์ฝนเริ่มคลี่คลาย แต่ภาวะน้ำท่วมยังคงมีอยู่ในบางจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่าอีก 2 สัปดาห์สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลาย ประกอบกับอากาศที่เริ่มหนาวเย็นเป็นปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาล ทำให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ด้าน ลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,600 บาท (บวก/ลบ 100)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ทำให้การบริโภคลดลง ส่งผลให้ราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 40 บาท
ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 19.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร จากเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ยืนราคาที่ฟองละ 3.60 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว