สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563

11 Feb 2020
ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563

ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง ส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ในสัปดาห์นี้ ราคาปรับเพิ่มขึ้นจากราคาหาบละ 510 บาท เป็นราคาหาบละ 519 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 380.75 เซนต์/บุชเชล ราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากผลผลิตของประเทศบราซิลมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ถึงแม้จะเพาะปลูกล่าช้ากว่าปกติก็ตาม ด้านอาร์เจนตินา คาดการณ์ว่าฝนที่จะตกในอาทิตย์นี้ จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดิน และส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด อีกทั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนายังส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อข้าวโพดจากจีนอีกด้วย โดยแนวโน้มราคาข้าวโพดตลาดต่างประเทศน่าจะทรงตัว

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง

ถั่วเหลือง : ราคาลดลง

สัปดาห์นี้ ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 14.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 13.75 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 880 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 287.40 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตันเนื่องด้วยฝนที่ตกค่อนข้างหนัก ทำให้บริเวณพื้นที่เพาะปลูกชื้นแฉะ ส่งผลให้การเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองในหลายพื้นที่ของบราซิลล่าช้า และคาดการณ์ว่าฝนจะยังคงตกอย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้ราคาของถั่วเหลืองยังคงดีต่อไป เว้นแต่สภาพอากาศจะกลับมาดีขึ้น

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะเพิ่มขึ้น

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

เนื่องจากความกังวลการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้ความต้องการปลาป่นในจีนลดลง ด้านการเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยยังอยู่ในช่วง low season ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้งราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 35.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 32.20 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 30.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัม 30.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 27.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง

ตลาดซื้อ-ขายข้าวต่างประเทศ ราคาลดลงเล็กน้อยจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 468 เหรียญสหรัฐฯ เป็นราคาตันละ 463 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 402 เหรียญสหรัฐฯ เป็นราคาตันละ 414 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,300 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,100 บาท เป็นกระสอบละ 1,150 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะเพิ่มขึ้น

สุกร : ราคายืนอ่อน

การระบาดของไวรัสโคโรนาเป็นปัจจัยกระทบการท่องเที่ยวและการจับจ่าย ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติในสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อนที่กิโลกรัมละ 77-80 บาท

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,700 บาท (บวก/ลบ 78)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 35 บาท เนื่องจากความกังวลของประชาชนในการระบาดของไวรัสโคโรนามีผลต่อการจับจ่ายและการท่องเที่ยว

ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 15.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคายืนอ่อน

สัปดาห์นี้กำลังซื้อลดลง จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา รวมถึงสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ทำให้การออกมาจับจ่ายใช้สอยลดลง ส่งผลให้ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ อยู่ที่ราคาฟองละ 2.60 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว