บี.กริม เพาเวอร์ 'BGRIM’ กดปุ่ม COD โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 4.8 เมกะวัตต์

30 Dec 2019
บี.กริม เพาเวอร์ 'BGRIM' หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจและจำหน่ายไฟฟ้าภาคเอกชน ทยอยเปิดดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม กำลังการผลิตติดตั้ง 4.8 เมกะวัตต์ สามารถจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
บี.กริม เพาเวอร์ 'BGRIM’ กดปุ่ม COD โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 4.8 เมกะวัตต์

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 'BGRIM' เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 48 ในบริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) ผู้พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste to Energy) ด้วยเทคโนโลยี Pyrolysis ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ตำบลเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 4.8 เมกะวัตต์ ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการและเปิดดำเนินการการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้เสร็จทันตามกำหนดเวลาและมีประสิทธิภาพสูงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะช่วยผลักดันรายได้ของบริษัทให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง

ความสำเร็จในครั้งนี้ส่งผลให้ บี.กริม เพาเวอร์ 'BGRIM' มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 2,896 เมกะวัตต์ จากโครงการที่เปิดดำเนิการแล้ว 46 โครงการ ถือเป็นการเติบโตถึง 40% ในปี 2562 โดยโครงการต่างๆ ที่เปิดดำเนินการในปีนี้จะสร้างรายได้เต็มปีในปี 2563 และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้างอีกหลายแห่งที่จะทยอยเปิดดำเนินการจนถึงปี 2568 ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 3,424 เมกะวัตต์ นอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ ตามเป้าหมายการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากำลังการผลิตติดตั้งรวม 5,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 ซึ่งบริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรมชั้นนำที่ให้ความไว้วางใจ 'BGRIM' ด้วยระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ ทำให้ 'BGRIM' สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตไฟฟ้าระดับภูมิภาคในปัจจุบัน นางปรียนาถ กล่าว