'CV' เสริมความมั่นคงทางเชื้อเพลิงระยะยาว ลดต้นทุนการผลิตโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ส่งบริษัทลูก CVR ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม

05 Oct 2023

'CV' เสริมความมั่นคงทางเชื้อเพลิงระยะยาว ลดต้นทุนการผลิตโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ส่งบริษัทลูก CVR ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม กับ บจ.เวสท์เทค อีเอสจี เพื่อผลิตเชื้อเพลิง RDF ป้อนโรงไฟฟ้าขยะ เสริมแกร่ง Business Synergy

'CV' เสริมความมั่นคงทางเชื้อเพลิงระยะยาว ลดต้นทุนการผลิตโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ส่งบริษัทลูก CVR ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม

'บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์ หรือ CV' ส่งบริษัทย่อยฯ บริษัท โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จำกัด โดย นายอาทิตย์ ทุมทอง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส กลุ่มธุรกิจเชื้อเพลิง ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม กับ บริษัท เวสท์เทค อีเอสจี จำกัด บริษัทในกลุ่ม เวสท์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล (WTX) โดย นายทวันทว์ บุณยะวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวสท์เทค อีเอสจี จำกัด รับขยะอุตสาหกรรม (ชนิดไม่อันตราย) จากการรีไซเคิลซากรถยนต์อัดก้อน จับมือสร้างความมั่นคงในด้านแหล่งวัตถุดิบขยะอุตสาหกรรม เพื่อผลิตเชื้อเพลิง RDF ในโรงแปรรูปขยะของ CVR ป้อนโรงไฟฟ้าขยะ โคลเวอร์ พิจิตร (CPX)

นายอาทิตย์ ทุมทอง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส บริษัท โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จำกัด (CVR) ผู้จัดหา ผลิต และจำหน่ายเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน เปิดเผยว่า CVR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CV ได้ลงนามสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม (ชนิดไม่อันตราย) ร่วมกับ บริษัท เวสท์เทค อีเอสจี จำกัด หนึ่งในบริษัทในกลุ่ม บริษัท เวสท์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด (WTX) ผู้ประกอบธุรกิจจัดการซากรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน (Dismantle Recycling) รวมทั้งการแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงแข็ง (Solid Recovered Fuel: SRF) และธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นการทำ Business Synergy ร่วมกับ WTX เพื่อสร้างรายได้จากธุรกิจที่มีอยู่แล้ว ประโยชน์ที่ CV จะได้รับคือ สร้างความมั่นคงด้าน Supply วัตถุดิบให้กับ CVR และลดต้นทุนการผลิตให้แก่โรงไฟฟ้า CPX ทั้งในปัจจุบันและระยะยาว เป็นการตอกย้ำศักยภาพธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจกลุ่มพลังงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้บริษัท เวสท์เทค อีเอสจี จำกัด ซึ่งมีศักยภาพปริมาณขยะอุตสาหกรรม จากการรีไซเคิลซากรถยนต์อัดก้อน 250 ตัน/วัน ซึ่งถือเป็นขยะอุตสาหกรรม(ชนิดไม่อันตราย) ที่มีคุณภาพและให้ค่าความร้อนที่ดีอีกด้วย

'CV' เสริมความมั่นคงทางเชื้อเพลิงระยะยาว ลดต้นทุนการผลิตโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ส่งบริษัทลูก CVR ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม