ETC เปิดงบ ไตรมาส 1 รายได้มั่นคง 182 ลบ เตรียมเซ็น PPA โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 99 MW ดันเติบโต 500% เตรียมออกหุ้นกู้ 1,000 ลบ. ดอกเบี้ย 5.50%รองรับการลงทุน

12 May 2023

บมจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC) เผยไตรมาส1/2566 มีรายได้รวม 181.979 ล้านบาท ใกล้เคียงปีก่อน เร่งเดินหน้าออกหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.50% ต่อปี อายุ 3 ปี เพื่อรองรับการขยายโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจากการชนะประมูล จำนวน 10 แห่ง กำลังผลิตรวม 99 เมกะวัตต์ คาดเติบโตสูง 500% มั่นใจศักยภาพธุรกิจแกร่ง

ETC เปิดงบ ไตรมาส 1 รายได้มั่นคง 182 ลบ เตรียมเซ็น PPA โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 99 MW ดันเติบโต 500% เตรียมออกหุ้นกู้ 1,000 ลบ. ดอกเบี้ย 5.50%รองรับการลงทุน

นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในไตรมาส 1/2566 มีรายได้รวมอยู่ที่ 181.979 ล้านบาท ลดลง 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้รวม 190.525 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1.508 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 48.216 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่ถึงระยะเวลาซ่อมบำรุง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านการลงทุนในโครงการที่เพิ่งได้รับการคัดเลือกอีก 10 โครงการ จึงทำให้มีค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าที่ปรึกษาทางการเงิน และดอกเบี้ยหุ้นกู้ เกิดขึ้น

ช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ผ่านการคัดเลือกสำหรับโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม (ปี 2569) พ.ศ.2565 อย่างเป็นทางการ โดยโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 10 โครงการ จำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 80 เมกะวัตต์ ในอัตรา FiT 6.08 บาท/หน่วย และให้ FiT อัตราพิเศษเพิ่มอีก 0.70 บาทต่อหน่วย สำหรับโครงการขยะอุตสาหกรรม 8 ปีแรก เป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งการผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ จะทำให้ ETC เพิ่มปริมาณการขายไฟขึ้นเป็น 96.5 เมกะวัตต์ โตเกือบ 500% จากปัจจุบัน ETC มีโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 3 โครงการ และมีสัญญาขายไฟฟ้าจำนวน 16.5 เมกะวัตต์ โดยผลจากการได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้จะทำให้ ETC ยังคงเป็นผู้นำในกลุ่มโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม ที่มีกำลังการผลิตสูงสุด และยิ่งกว่านั้น โครงการนี้ เป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนในอัตราที่สูง เนื่องจากมีอัตราการขายไฟที่สูงถึง 6.08 บาท/หน่วย และยังมี FiT อัตราพิเศษเพิ่มอีก 0.70 บาทต่อหน่วย สำหรับโครงการขยะอุตสาหกรรม 8 ปีแรก ต่อหน่วยซึ่งเป็นอัตราการขายไฟฟ้าที่สูงที่สุด ซึ่งจะช่วยให้ ETC มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายในการเพิ่มกำลังการผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ (COD) บริษัทฯ จึงได้มีการออกหุ้นกู้จากเดิมมูลค่าไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 7,500 ล้านบาท เพื่อมุ่งขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง โดยจะเตรียมออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอน

ปี พ.ศ. 2569 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละประมาณ 5.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 800,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท ทั้งนี้ จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่าน บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) บล.เอเซีย พลัส บล.ธนชาต และ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ระยะเวลาการเสนอขายวันที่ 16-18 พ.ค.66

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านโรงฟ้าขยะแบบครบวงจร คือ มีโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอุตสาหกรรม 3 แห่งคือ ที่จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดพิจิตร รวมกำลังการผลิต 20.4 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 16.5 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะเวลา 20 ปี โดย ETC เป็น บริษัทในกลุ่มเบตเตอร์เวิลด์ กรีน (BWG) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับบริหารกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และมีโรงงานผลิตขยะอัดก้อนเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม (SRF) จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้ ETC มีความมั่นคงด้านเชื้อเพลิง รวมถึงข้อได้เปรียบด้านคุณภาพ และต้นทุนเชื้อเพลิง ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเปิดกว้างให้แก่พันธมิตรที่จะเข้ามาร่วมดำเนินการส่วนการซัพพลายขยะอุตสาหกรรม เพื่อต่อยอดการเติบโตอย่างยั่งยืน