'CV' ประกาศข่าวดีรับปีเถาะ ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านเทคนิค 2 โครงการลุ้นผลพิจารณาโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมรอบสุดท้าย ต่อยอดแผนลงทุนพลังงานหมุนเวียน

30 Jan 2023

'บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์' หรือ CV เผยข่าวดี ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านเทคนิค 2 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 15 เมกะวัตต์ ภายหลังจากยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในรูปแบบ FiT ปี 65-73 พร้อมเตรียมลุ้นผลพิจารณาโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมรอบสุดท้าย เพื่อต่อยอดแผนลงทุนพลังงานหมุนเวียนในอนาคต

'CV' ประกาศข่าวดีรับปีเถาะ ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านเทคนิค 2 โครงการลุ้นผลพิจารณาโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมรอบสุดท้าย ต่อยอดแผนลงทุนพลังงานหมุนเวียน

นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV ผู้พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯ ได้เข้าร่วมยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เรื่องการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม (ปี 2569) พ.ศ.2565 และ กกพ. ได้มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาความพร้อมทางด้านเทคนิคขั้นต่ำไปแล้วเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ล่าสุด CV เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้ผ่านการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติและคำเสนอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค จากบริษัทที่ผ่านการพิจารณาทั้ง 18 ราย โดยเป็นโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน 2 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 15 เมกะวัตต์ ส่วนขั้นตอนต่อจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกในลำดับถัดไป และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกรอบสุดท้ายในวันที่ 25 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะสามารถผ่านการคัดเลือกดังกล่าว เนื่องจากมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และเป็นผู้ให้บริการทางด้านวิศวกรรมครบวงจร อีกทั้งมีศักยภาพและความพร้อม ด้านเทคโนโลยีและแหล่งเงินทุน เพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในอนาคต ซึ่งจะทำให้ CV เป็นหนึ่งในหุ้นพลังงานที่เติบโตได้อย่างยั่งยืนแน่นอน