ETC มาแรง ชนะโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 10 โรง 80 MW คาดโตเกือบ 500% มีเชื้อเพลิงขยะรองรับกำลังการผลิตสูง

07 Apr 2023

บมจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ หรือ ETC สุดปลื้ม ชนะประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 10 โครงการ กำลังการผลิตรวม 99 เมกะวัตต์ พร้อมเดินหน้าขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2568 เป็นต้นไป มั่นใจศักยภาพธุรกิจแกร่ง มีปริมาณเชื้อเพลิงขยะรองรับในการผลิตไฟฟ้าสูง คาดผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตแข็งแกร่ง สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ

ETC มาแรง ชนะโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 10 โรง 80 MW คาดโตเกือบ 500% มีเชื้อเพลิงขยะรองรับกำลังการผลิตสูง

นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC) เปิดเผยว่า บริษัทในเครือ ETC ได้ชนะการประมูลโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม (ปี 2569) พ.ศ.2565 อย่างเป็นทางการ โดยโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 10 โครงการ จำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 80 เมกะวัตต์ ในอัตรา FiT 6.08 บาท/หน่วย และให้ FiT อัตราพิเศษเพิ่มอีก 0.70 บาทต่อหน่วย สำหรับโครงการขยะอุตสาหกรรม 8 ปีแรก เป็นระยะเวลา 20 ปี เนื่องจาก บริษัทฯ มีความพร้อมในการดำเนินงานทุกด้าน ทั้งความมั่นคงด้านเชื้อเพลิง ด้านการเงิน และ ด้านเทคโนโลยี เนื่องจาก บริษัทฯ เป็น บริษัทย่อยของ บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ซึ่งเป็นผู้บริหารขยะอุตสาหกรรม อันดับ 1 ของไทย"

"การชนะประมูลการประมูลครั้งนี้ จะทำให้ ETC เพิ่มปริมาณการขายไฟขึ้นเป็น 96.5 เมกะวัตต์ โตเกือบ 500% จากปัจจุบัน ETC มีโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 3 โครงการ และมีสัญญาขายไฟฟ้าจำนวน 16.5 เมกะวัตต์ โดยการชนะการประมูลครั้งนี้จะทำให้ ETC ยังคงเป็นผู้นำในกลุ่มโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม ที่มีกำลังการผลิตสูงสุด และยิ่งกว่านั้น โครงการนี้ เป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนในอัตราที่สูง เนื่องจากมีอัตราการขายไฟที่สูงถึง 6.08 บาท/หน่วย และยังมี FiT อัตราพิเศษเพิ่มอีก 0.70 บาทต่อหน่วย สำหรับโครงการขยะอุตสาหกรรม 8 ปีแรก ต่อหน่วยซึ่งเป็นอัตราการขายไฟฟ้าที่สูงที่สุด ซึ่งจะช่วยให้ ETC มีผลประกอบการสูงมากในอนาคตอันใกล้นี้"

ทั้งนี้ มีกำหนดลงนามสัญซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ผู้ผ่านการคัดเลือกรับทราบและยอมรับเงื่อนไขการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายปี 2569 และบริษัทฯ คาดว่าจะเป็นผู้ก่อสร้างโรงไฟฟ้า (EPC) และบริหารและดูแล ซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า (O&M) เองทั้งหมด

จากความสำเร็จจากการชนะประมูลโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าว เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ซึ่งจะมุ่งขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง โดยใช้ศักยภาพในด้านความพร้อมและมีประสบการณ์ในการดำเนินการ อีกทั้ง ยังมีบริษัทในเครือ ที่มีศักยภาพสูงรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า ยังได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนจากสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศสำหรับการก่อสร้างโครงการในอนาคตที่จะเกิดขึ้น

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านโรงฟ้าขยะแบบครบวงจร คือ มีโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอุตสาหกรรม 3 แห่งคือ ที่จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดพิจิตร รวมกำลังการผลิต 20.4 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 16.5 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะเวลา 20 ปี โดย ETC เป็น บริษัทในกลุ่มเบตเตอร์เวิลด์ กรีน (BWG) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับบริหารกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และมีโรงงานผลิตขยะอัดก้อนเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม (SRF) จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้ ETC มีความมั่นคงด้านเชื้อเพลิง รวมถึงข้อได้เปรียบด้านคุณภาพ และต้นทุนเชื้อเพลิง ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเปิดกว้างให้แก่พันธมิตรที่จะเข้ามาร่วมดำเนินการส่วนการซัพพลายขยะอุตสาหกรรม เพื่อต่อยอดการเติบโตอย่างยั่งยืน