ภาพข่าว: NFC ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนตั้งโรงทานวัดตากวน

26 May 2020

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนโครงการ “เพื่อนอิ่มท้อง น้องอิ่มบุญ เราไม่ทอดทิ้งกัน” ซึ่งจัดขึ้นโดยวัดตากวนตามพระราชดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาด โควิด-19 โดยตั้งโรงทานแจกข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนวัดตากวน-อ่าวประดู่ และชุมชนใกล้เคียงที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ภาพข่าว: NFC ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนตั้งโรงทานวัดตากวน