สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

29 Jun 2023

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 น. นางปราณี บุญประกอบ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีนายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 77 รูป ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก