รองสมเด็จพระสังฆราชแห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา เสด็จประทับ ณ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้

29 Nov 2023

เจ้าประคุณสมเด็จพระศากยมุนี (รัฐ ซาเรือน) รองสมเด็จพระสังฆราชแห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะเข้ารับถวายการตรวจสุขภาพจากแพทย์โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา พร้อมเสด็จประทับเป็นการส่วนพระองค์ ณ โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ปทุมธานี โดยมีคณะผู้บริหารบริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด และชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผกก.สตช.) ร่วมให้การต้อนรับ

รองสมเด็จพระสังฆราชแห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา เสด็จประทับ ณ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้