ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ "สมเด็จพระสังฆราชฯ" ไปรษณีย์ไทยเปิดจองแพ็กแสตมป์พร้อมบัตรภาพที่ระลึก จำกัดเพียง 3,000 ชุด สั่งจองได้แล้ววันนี้

26 Jun 2023

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำแพ็กแสตมป์และบัตรภาพที่ระลึก พร้อมพระประวัติและพระกรณียกิจบรรจุในแพ็กเกจทรงคุณค่า เพื่อน้อมถวายสักการะและรับสวัสดิมงคลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกโดยจัดทำสิ่งสะสมชุดพิเศษด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบปั๊มฟอยล์ทอง จัดจำหน่ายในราคา 196 บาท จำนวนจำกัดเพียง 3,000 ชุดเท่านั้น สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองได้แล้ววันนี้ทางเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com และ LINE Official @Stampinlove

ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ "สมเด็จพระสังฆราชฯ" ไปรษณีย์ไทยเปิดจองแพ็กแสตมป์พร้อมบัตรภาพที่ระลึก จำกัดเพียง 3,000 ชุด สั่งจองได้แล้ววันนี้

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลในวาระที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 โดยไปรษณีย์ไทยได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และได้จัดทำสิ่งสะสมชุดพิเศษโดยได้อัญเชิญพระรูปในพระอิริยาบถต่างๆ ของสมเด็จพระสังฆราชมาจัดทำเป็นแสตมป์ และบัตรภาพที่ระลึก พร้อมพระประวัติและพระกรณียกิจ บรรจุในแพ็กเกจสีแดงซึ่งเป็นสีของวันประสูติ หน้าปกพิมพ์ตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ ประกอบด้วยอักษรพระนาม ออป ภายใต้เศวตฉัตรสามชั้นห้อยอุบะจำปาทองตามพระอิสริยยศและเลข 96 แสดงพระชนมายุพิมพ์ด้วยฟอยล์ทองงดงาม เพื่อเป็นการเผยแพร่พระประวัติและพระเกียรติคุณของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

สำหรับสิ่งสะสมชุดพิเศษแพ็กแสตมป์พร้อมบัตรภาพที่ระลึกสมเด็จพระสังฆราชฯ ผลิตจำนวนจำกัดพิเศษเพียง 3,000 ชุด จัดจำหน่ายในราคา 196 บาท โดยสามารถสั่งจองได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpostmart.com LINE Official @Stampinlove รวมถึงพิพิธภัณฑ์แสตมป์สามเสนใน ปณ. ราชดำเนิน ปณ.มหาดไทย และไปรษณีย์กลาง บางรัก โดยจะเริ่มจัดส่งสินค้าให้ตามที่อยู่ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริหารลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการไปรษณีย์ โทร 0 2573 5480, 0 2573 5463

ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทย เพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th
เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post
ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post

ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ "สมเด็จพระสังฆราชฯ" ไปรษณีย์ไทยเปิดจองแพ็กแสตมป์พร้อมบัตรภาพที่ระลึก จำกัดเพียง 3,000 ชุด สั่งจองได้แล้ววันนี้