ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จังหวัดปราจีนบุรี

15 Sep 2022

ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และสำนักงานกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาด ให้เกียรติรับมอบ เพื่อดำเนินการตั้งจุดรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิต เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้มีผู้บริจาคน้อยลง แต่ความต้องการโลหิตยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จังหวัดปราจีนบุรี

ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จังหวัดปราจีนบุรี