สนพ.แม่ฮ่องสอน. เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่มภาคเหนือ 17 จังหวัด)

17 Aug 2022

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงรายนายจีรศักดิ์ โกวิทย์ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่มภาคเหนือ 17 จังหวัด) สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อมุ่งสู่การแข่งขันเป็นตัวแทนระดับชาติ เพื่อสู่การแข่งขันฝีมือแรงงานชิงแชมป์ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ ต่อไป

สนพ.แม่ฮ่องสอน. เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่มภาคเหนือ 17 จังหวัด)

ความสำเร็จทั้งหมดนี้ ต้องยกเครดิต ให้กับท่านอาจารย์ ภูวิศ พัชรวิทิตโชติ คุณครูผู้สอน จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชราชินีแม่ฮ่องสอน คณาจารย์และผู้อำนวยการวิทยาลัยนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนาลูกศิษย์ให้เป็นคนคุณภาพของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ยังมีตัวแทนเยาวชนแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมแข่งขันอีก 3 สาขาอาชีพ คือ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยียานยนต์ และ กราฟิกดีไซน์ ซึ่งจะทราบผลการแข่งขัน ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565

สนพ.แม่ฮ่องสอน. เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่มภาคเหนือ 17 จังหวัด)