พิธีปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม)

30 May 2023

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยกองพัฒนาฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดพิธีปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

พิธีปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม)

โดยผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2566 สถานที่แข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินการจัดงานแข่งขัน โดยมีจำนวนทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 7 ทีม ได้แก่ ทีมจาก 1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) (จำนวน 2 ทีม) 3.วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 4. ศูนย์การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและนวัตกรรมหุ่นยนต์ 5.วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 6.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง      

ผลการแข่งขัน ดังนี้

  • ทีมที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 60,000 บาท ได้แก่ นายภัคพล ปรีชาวนา และนายฬูค่า ชนกันต์ บอนด์ จากศูนย์การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและนวัตกรรมหุ่นยนต์ ตัวแทนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
  • ทีมที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท ได้แก่ นายศักดา ดีแสง และนายณัฐนันท์ กมลผาด จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัวแทนจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ทีมที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท ได้แก่ นายธารเทพ สิทธิพุทธ และนายจักรกฤษณ์ แพทย์รักษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตัวแทนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
  • ทีมที่ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท ได้แก่ นายคณิศร สุวรรณศรี และนายวรากร สุปราณี จากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ตัวแทนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

พิธีปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม)