ปลัดแรงงาน แถลงข่าวจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สร้างเวทีให้คนรุ่นใหม่ประชันความสามารถ

10 May 2023

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวการจัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 เวทีประชันฝีมือของคนรุ่นใหม่ จัดขึ้น 26 สาขา ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2566 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

ปลัดแรงงาน แถลงข่าวจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สร้างเวทีให้คนรุ่นใหม่ประชันความสามารถ

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน แถลงว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติในปีนี้ จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 29 เพื่อจูงใจและสนับสนุนให้กำลังแรงงานไทยมีความพร้อมที่จะพัฒนาฝีมือของตนเองให้ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้และทัดเทียมกับมาตรฐานสากล รวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงฝีมือและเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับอาเซียน ระดับเอเชีย และระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการยกระดับกำลังแรงงาน ยกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาทักษะฝีมือของกำลังแรงงานให้ทันต่อวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ การจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 นี้ จัดขึ้นทั้งหมด 6 กลุ่มสาขาอาชีพ จำนวน 25 สาขา และสาขาสาธิต 1 สาขา รวมทั้งหมด 26 สาขา ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2566 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการเป็นสถานที่หลักในการแข่งขัน และสถานที่อื่นๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดการแข่งขันด้วย

นายบุญชอบ กล่าวต่อว่า เยาวชนที่ชนะการแข่งขันครั้งนี้จะได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อไปการแข่งขันฝีมือแรงงานทั้งในระดับอาเซียน ระดับเอเชีย และระดับนานาชาติ พร้อมเงินรางวัลมากมาย ได้แก่ ประเภทเยาวชนเหรียญทอง 30,000 บาท เหรียญเงิน 15,000 บาท เหรียญทองแดง 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 5000 บาท ประเภททีมเยาวชน เหรียญทอง 60,000 บาท เหรียญเงิน 30,000 บาท เหรียญทองแดง 20,000 บาท และรางวัลชมเชย 10,000 บาท

"หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติในครั้งนี้ จะเป็นเวทีที่เยาวชนไทยจะแสดงฝีมือให้คนทั่วโลกได้รับรู้ถึงความสามารถในทักษะฝีมือของไทยที่ได้มาตรฐานและทัดเทียมมาตรฐานสากล พร้อมก้าวเข้าสู่เวทีนานาชาติ และขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมให้กำลังใจเยาวชนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2566 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ หรือรับชมบรรยากาศการแข่งขันผ่านทางเพจ Facebook ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน" นายบุญชอบ กล่าวทิ้งท้าย

ปลัดแรงงาน แถลงข่าวจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สร้างเวทีให้คนรุ่นใหม่ประชันความสามารถ