ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

31 May 2022

ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และสำนักงานกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ พร้อมใจมาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อบรรเทาการขาดแคลนโลหิตเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19  โดยมี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่