สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จัดอบรมโครงการศูนย์การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

28 Apr 2023

วันที่ 28 เมษายน 2566 นายสังวรณ์ เสนะโลหิต เกษตรอำเภอเขาย้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมโครงการศูนย์การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร กิจกรรมย่อยส่งเสริมการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายเกษตกรปลอดการเผา โดยได้มีการบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร ให้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผา และได้มีการสาธิตและฝึกปฎิบัติการเพาะเห็ดฝางในตะกร้า ณ ศาลาหมู่ที่ 2 ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จัดอบรมโครงการศูนย์การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จัดอบรมโครงการศูนย์การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร