สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมคัดเลือกเป็นแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2566

26 May 2023

นายสังวรณ์ เสนะโลหิต เกษตรอำเภอเข้าย้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย และคณะกรรมการสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ปี 2566 โดยกรรมรการและสมาชิกแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี นำเสนอผลการดำเนินงานและกิจกรรมให้คณะกรรมการทราบ ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมคัดเลือกเป็นแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2566

สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมคัดเลือกเป็นแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2566