เริ่มแล้ว! ม.ศรีปทุม ร่วม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาการสร้างโมเดลในเกมสามมิติ

24 May 2023

ผศ.ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณะ ให้การต้อนรับ นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ได้รับมอบหมายจากนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาการสร้างโมเดลในเกมสามมิติ ณ ห้องประชุม Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

เริ่มแล้ว! ม.ศรีปทุม ร่วม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาการสร้างโมเดลในเกมสามมิติ

สำหรับการแข่งขันสาขาการสร้างโมเดลในเกมสามมิติ มีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 9 สถาบัน รวม 15 คน มีอายุระหว่าง 18-20 ปี มหาวิทยาลัยที่จัดส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับด้านเกม และ Animation นอกจากนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมยังมีการจัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมประมาณ 2 เดือน จึงถือเป็นการเปิดพื้นที่ให้แก่นักศึกษาจากทุก ๆ มหาวิทยาลัย ได้แสดงความรู้ความสามารถ รวมถึงยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาดังกล่าวให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับในตลาดแรงงานของไทยในวงกว้าง และเยาวชนที่ชนะการแข่งขันจะได้ไปแข่งขันต่อในการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ณ เมืองลียง สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในเดือนกันยายน 2567 เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เยาชนไทยได้แสดงทักษะฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับโลกต่อไป

ทั้งนี้สาขาการสร้างโมเดลในเกมสามมิติ (3D Digital Game Art) ในครั้งนี้ เป็นการจัดการแข่งขันระดับชาติเป็นครั้งแรก โดยผลความสำเร็จที่ผ่านมาสามารถคว้าเหรียญรางวัลยอดเยี่ยม (Medallion for Excellence) โดยนายเจษฎาภรณ์ แก่นนอก (สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม) จากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 46 (WorldSkills Competition 2022 Special Edition) ณ เมืองโกยาง สาธารณรัฐเกาหลี ???? เมื่อเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

เริ่มแล้ว! ม.ศรีปทุม ร่วม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาการสร้างโมเดลในเกมสามมิติ