ครุศาสตร์ฯ มจพ. MOU บ.พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด ร่วมมือทางวิชาการ วิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

22 Mar 2024

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด โดยมี รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามร่วมกับนางสาวเพ็ญพิมล ลือขจร กรรมการผู้จัดการ ณ ห้องประชุม 208 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ครุศาสตร์ฯ มจพ. MOU บ.พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด ร่วมมือทางวิชาการ วิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

ครุศาสตร์ฯ มจพ. MOU บ.พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด ร่วมมือทางวิชาการ วิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน