ข่าวประชาสัมพันธ์พิธีลงนาม | newswit

มจพ. ลงนามความร่วมมือ บพข. ขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงลึก
มจพ. ลงนามความร่วมมือ บพข. ขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงลึก
เร่งรัดนำงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ – 28 Sep
Doo Group และ UNICEF HK ประสบความสำเร็จในการจัดพิธีลงนามสนับสนุนโครงการ
Doo Group และ UNICEF HK ประสบความสำเร็จในการจัดพิธีลงนามสนับสนุนโครงการ
พลิกโฉมการศึกษา (Reimagine Education) – ผู้เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าวได้แก่ คุณจูดี เฉิน (Judy Chen, JP) 26 Sep
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ นำไปสู่การผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน – โดย 18 Sep
สาขาสังคมพัฒน์ฯ มบส. MOU เทศบาล
สาขาสังคมพัฒน์ฯ มบส. MOU เทศบาล
ต.หลักห้า จ. สมุทรสาคร จัดการเรียนการสอน การวิจัย และวิชาการ – ด้านผศ.ดร.ภาวิณี บุนนาค 14 Sep
PRINC จับมือ Monsoon Wind Power
PRINC จับมือ Monsoon Wind Power
เปิดหน่วยบริการรับส่งต่อทางการแพทย์ ในพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานลม สปป.ลาว พร้อมแสวงหาความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต – 12 Sep
WMC จับมือ SENERA Senior Wellness
WMC จับมือ SENERA Senior Wellness
พัฒนาธุรกิจเพื่อผู้สูงวัย – โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก 08 Sep
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) โครงการยกระดับการส่งเสริมโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ สู่การเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดลำปาง ณ 08 Sep
เนต้า ออโต้ เซ็น MOU กับ HKSTP
เนต้า ออโต้ เซ็น MOU กับ HKSTP
ตั้งสำนักงานใหญ่ระดับนานาชาติในฮ่องกง – ด้วยแรงผลักดันจากภาคพลังงานใหม่ชั้นนำของจีนทำให้เกิดการพัฒนาสตาร์ตอัปด้านร 04 Sep
ม.ศรีปทุม จับมือ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ม.ศรีปทุม จับมือ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางด้านวิชาการ และวิจัย – นอกจากนี้ยังส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต 31 Aug
NT ร่วมสนับสนุนชุมชนอำนาจเจริญพัฒนาอย่างยั่งยืน
NT ร่วมสนับสนุนชุมชนอำนาจเจริญพัฒนาอย่างยั่งยืน
นำโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club เสริมทักษะและต่อยอดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล – นายชนาส ชัชวาลวงศ์ 31 Aug
TBN ร่วมลงนาม DEPA ส่งเสริมพัฒนากำลังคนมุ่งสู่สังคมดิจิทัล
TBN ร่วมลงนาม DEPA ส่งเสริมพัฒนากำลังคนมุ่งสู่สังคมดิจิทัล
ในงานมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล HACKaTHAILAND 2023 : DIGITAL INFINITY – โดย TBN ได้ต่อยอดความเชี่ยวชาญ 28 Aug
แอดไวซ์ฯ (ADVICE) จับมือ อาชีวศึกษา
แอดไวซ์ฯ (ADVICE) จับมือ อาชีวศึกษา
(สอศ.) ปั้นทักษะคนอาชีวฯไทย ผลิตคนป้อนอุตสาหกรรมไอที – นายณัฎฐ์ ณัฐนิธิการัชต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 28 Aug
ทส. ผนึกกำลัง 3 รัฐวิสาหกิจ (อ.ส.พ.
ทส. ผนึกกำลัง 3 รัฐวิสาหกิจ (อ.ส.พ.
, อ.อ.ป. , อสส.) ลงนาม MOU ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ บัตรเดียว ... เที่ยวทุกที่ – 25 Aug
เชลล์ฮัทฯ ร่วมมือ ม.เกษตรฯ และ
เชลล์ฮัทฯ ร่วมมือ ม.เกษตรฯ และ
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดพิธีลงนาม MOU โครงการ Shelldon Circularity – "เชลล์ดอน" เป็นแอนิเมชันฝีมือคนไทย 18 Aug
BCH ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
BCH ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) กับ เจนเนอราลี่ประกันชีวิต – โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 17 Aug
วิศวะมหิดล ร่วมลงนาม MOU ผนึกความร่วมมือไทย-ไต้หวัน
วิศวะมหิดล ร่วมลงนาม MOU ผนึกความร่วมมือไทย-ไต้หวัน
กับ Industrial Technology Research Institute – รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 17 Aug
เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club สนับสนุนชุมชนเทศบาลเมืองตาก
เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club สนับสนุนชุมชนเทศบาลเมืองตาก
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม – โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth 11 Aug
NT ต่อยอดโครงการเพาะพันธุ์ดี NT
NT ต่อยอดโครงการเพาะพันธุ์ดี NT
Youth Club สนับสนุนชุมชนเทศบาลเมืองตาก ใช้ไอทีเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน – โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club 11 Aug
NT ต่อยอดพื้นที่โครงการเพาะพันธุ์ดี
NT ต่อยอดพื้นที่โครงการเพาะพันธุ์ดี
NT Youth Club สนับสนุนชุมชนเทศบาลเมืองตาก ใช้ไอทีเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน – โดยมี นางอภิรดี อาษาพันธ์ 10 Aug
กลุ่มบริษัทบีทีเอส จัดพิธีลงนามถวายพระพร
กลุ่มบริษัทบีทีเอส จัดพิธีลงนามถวายพระพร
และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว – 31 Jul
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผนึกกำลังร่วมกับธนาคารกรุงไทย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผนึกกำลังร่วมกับธนาคารกรุงไทย
ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือป้องกันและแจ้งเตือนภัย – ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 27 Jul
PDPC ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนาม
PDPC ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนาม
MOU ระหว่าง DSI และ นิติศาสตร์ จุฬาฯ – ทั้งนี้ ดร. สุนทรีย์ ส่งเสริม ยังได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 27 Jul
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัย
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัย
ระหว่าง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ บริษัท เจียไต๋ จำกัด – นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว 25 Jul
ม.ศรีปทุม จับมือ สพม. กท 2 MOU
ม.ศรีปทุม จับมือ สพม. กท 2 MOU
ร่วมพัฒนางานวิจัยและทรัพยากรบุคคลคุณภาพตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน – มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) 20 Jul
วีบียอนด์ เดินหน้าขยายธุรกิจ ผนึกกำลัง
วีบียอนด์ เดินหน้าขยายธุรกิจ ผนึกกำลัง
ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป ให้บริการแพทย์ออนไลน์ลูกค้าอสังหาฯ แบบ Health Friendly Living ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตยุค Digital 19 Jul
สมาคม MarTech จับมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ
สมาคม MarTech จับมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ
ทำพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อผลักดันองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการตลาด เพิ่มโอกาสทางธุรกิจไทยให้แพร่หลายมากขึ้น – 17 Jul
วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ SPU จับมือ
วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ SPU จับมือ
เครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน MOU ร่วมส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโลจิสติกส์ฯไทยให้ก้าวไกลในระดับสากล – 14 Jul