ข่าวประชาสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการ | newswit

ยูโอบี ประเทศไทย จับมือ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ยูโอบี ประเทศไทย จับมือ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร่งเสริมความรู้ทางธุรกิจและทักษะผู้นำให้ที่ปรึกษาธุรกิจเอสเอ็มอียุคใหม่ – ภายใต้ข้อตกลงนี้ 10:31
อธิการบดี มบส.นำคณะผู้บริหารเยือนจีน
อธิการบดี มบส.นำคณะผู้บริหารเยือนจีน
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี – ผศ.ดร.คณกร กล่าวต่อไปว่า 27 May
SBS SPU ร่วมมือ Western Sydney
SBS SPU ร่วมมือ Western Sydney
University และ EzyMart จัดถ่ายทอดความรู้ Becoming a Global Citizen เตรียมนักศึกษา รับมือโลกเปิด – A/Prof Dr. Nipa 13 May
SPU จับมือ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
SPU จับมือ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
MOU มุ่งพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่ เจ้าของธุรกิจออนไลน์ ยุคดิจิทัล – ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี 09 May
ม.ศรีปทุม จับมือ คันโต กาคุอิน
ม.ศรีปทุม จับมือ คันโต กาคุอิน
เปิดประตูสู่โอกาสทางการศึกษาและวัฒนธรรม – สำหรับ พิธีลงนาม MOU ครั้งนี้ มุ่งส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ 08 May
อก.มจพ. จับมือทำ MOU กับ บริษัท
อก.มจพ. จับมือทำ MOU กับ บริษัท
ดิ ยูนิค แลปโบราทอรี่จำกัด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการร่วมกัน – 08 May
เบตเตอร์ กรุ๊ป ผนึกกำลัง สถาบันยานยนต์
เบตเตอร์ กรุ๊ป ผนึกกำลัง สถาบันยานยนต์
ร่วมพัฒนาการจัดการ ซากยานยนต์ไฟฟ้า มุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล – ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ 08 May
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี MOU กับ โรงแรม เมอเวนพิค พัทยา – ทั้งนี้ 07 May
คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มจพ.ปราจีน
คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มจพ.ปราจีน
MOU ด้านอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง กับบริษัท ดิ ยูนิค แลปโบราทอรี่ – 03 May
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) – ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ 30 Apr
NT ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันคลังสมองของชาติ
NT ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันคลังสมองของชาติ
นำประโยชน์เทคโนโลยี 5G พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษา วิจัย การบริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 29 Apr
SPUIC ม.ศรีปทุม จับมือ Lufthansa
SPUIC ม.ศรีปทุม จับมือ Lufthansa
Services Thailand MOU มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่อนาคตที่ยั่งยืนในวงการการบิน – สำหรับการลงนาม MOU ครั้งนี้ 23 Apr
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. MOU
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. MOU
กับบริษัท สินธรา จำกัด ร่วมมือทางวิชาการ สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ – ภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว 23 Apr
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. MOU
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. MOU
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ – 18 Apr
ม.ศรีปทุม จับมือ ไทยแอร์เอเชีย
ม.ศรีปทุม จับมือ ไทยแอร์เอเชีย
เอ็กซ์ ปั้นบัณฑิตรองรับตลาดอุตสาหกรรมการบิน – พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จัดขึ้น เมื่อวันที่ 29 01 Apr
ม.ศรีปทุม จับมือ ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ม.ศรีปทุม จับมือ ม.ราชภัฏนครราชสีมา
MOU ร่วมพัฒนาคณาจารย์-นักศึกษา ปั้นบัณฑิตโลจิสติกส์ ยุคดิจิทัล ตอบโจทย์ตลาดงานและผู้ประกอบการ – 01 Apr
ครุศาสตร์ฯ มจพ. MOU บริษัท ไร้ท์แมน
ครุศาสตร์ฯ มจพ. MOU บริษัท ไร้ท์แมน
จำกัด ร่วมมือทางวิชาการ สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ – 25 Mar
ครุศาสตร์ฯ มจพ. MOU บ.พีทีเอส
ครุศาสตร์ฯ มจพ. MOU บ.พีทีเอส
คอมบิเนชั่น จำกัด ร่วมมือทางวิชาการ วิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน – 22 Mar
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
ม.หอการค้าไทย จับมือ สายการบินนกแอร์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน – ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 22 Mar
ที่สุดของความร่วมมือทางวิชาการ
ที่สุดของความร่วมมือทางวิชาการ
(MOU) โดย รีโว่เมด กรุ๊ป และ ม.มหิดล เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการชะลอวัย Represent By 21 Mar
ม.ทักษิณ ร่วมมือเครือข่ายเคลื่อนธุรกิจชุมชนอำเภอศรีนครินทร์
ม.ทักษิณ ร่วมมือเครือข่ายเคลื่อนธุรกิจชุมชนอำเภอศรีนครินทร์
ส่งเสริมการปลูกผักเหลียงใบใหญ่เพื่อเป็นพืชแซมเพิ่มรายได้ – รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ 15 Mar
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
ลงนามความร่วมมือกับ หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร – ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในกา 12 Mar
วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU กับ
วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU กับ
TEATA รองรับตลาดงานด้านการท่องเที่ยว และ การบริการอย่างยั่งยืน – ในพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าว 11 Mar
SE SPU จับมือ LIVWELL MOU มุ่งเน้นให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมร่วมกัน
SE SPU จับมือ LIVWELL MOU มุ่งเน้นให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมร่วมกัน
– สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรม เช่น สัมมนาทางวิชาการ 08 Mar
LSC SPU MOU สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
LSC SPU MOU สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มุ่งพัฒนากำลังคนโลจิสติกส์ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น และเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต – ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ 23 Feb
คณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมโครงการ
คณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมโครงการ
ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน และ MOU ความร่วมมือทางวิชาการกับศาลจังหวัดพะเยา – 23 Feb
ผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ โครแมกซ์
ผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ โครแมกซ์
จาก แอ็กซอลตา ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน ทักษะนักศึกษาในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ T-TEP ครั้งที่ 26 – 21 Feb
Harbour.Space@UTCC มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Harbour.Space@UTCC มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนอัสสัมชัญ – 21 Feb