อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนชุดของหุ้นกู้

จันทร์ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๗:๐๒
ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงจำนวนชุดของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันที่จะออกโดย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT; 'AAA(tha)'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) จะไม่ส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตของหุ้นกู้ดังกล่าวที่ 'AAA(tha)' ทั้งนี้ธนาคารมีแผนที่จะออกหุ้นกู้ดังกล่าวเป็น 2 ชุด ซึ่งจะมีอายุ 2 ปี และ 3 ปี

อันดับเครดิตของหุ้นกู้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ UOBT เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตของ UOBT และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของธนาคาร สามารถดูได้จากประกาศอันดับเครดิตล่าสุด หัวข้อ 'ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวแก่หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)ที่ 'AAA(tha)'' ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 และ 'ฟิทช์คงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของธนาคารยูโอบี (ไทย)ที่ 'A-' และอันดับเครดิตภายในประเทศที่ 'AAA(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ' ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ที่มา: ฟิทช์ เรทติ้งส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด