ข่าวประชาสัมพันธ์ธนาคารยูโอบีจำกัด | newswit

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศที่ 'A+(tha)' แก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารยูโอบี – ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับให้ต่ำกว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารที่ 'AAA(tha)' อยู่ 4 อันดับ โดยแนวทางในการจัดอันดับเครดิตดังกล่าวสอดคล้องกับการจัดอันดับเครดิตสำหรับตราสารหนี้ประเภทเดียวกันในกรณีที่ออกโดยธนาคารแม่ในประเทศสิงคโปร์
ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)ที่ 'AA(tha)' – ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารอยู่ 2 อันดับ เพื่อสะท้อนความเสี่ยงของการขาดทุนจากการชำระคืนเงินกู้ (loss severity risk) ที่มากกว่าเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ที่ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน
UOB มื้อนี้ใช่เลย x CENTRAL PATTANA
UOB มื้อนี้ใช่เลย x CENTRAL PATTANA
โปรฯ ลด 2 ต่อ กับร้านอาหารชั้นนำกว่า 600 ร้าน ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 5 สาขา ในกรุงเทพฯ – Jun 2022
ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 สกุลเงินบาทของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)ที่ 'AA(tha)' – ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารอยู่ 2 อันดับ เพื่อสะท้อนความเสี่ยงของการขาดทุนจากการชำระคืนเงินกู้ (loss severity risk) ที่มากกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นกู้ที่ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน
อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนชุดของหุ้นกู้ – อันดับเครดิตของหุ้นกู้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ UOBT เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคารรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตของ UOBT และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของธนาคาร
ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวแก่หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)ที่ 'AAA(tha)' – ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตอันดับเครดิตของหุ้นกู้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ UOBT เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคารอันดับเครดิตของ UOBT พิจารณาจากการที่ฟิทช์เชื่อว่า UOBT เป็นธนาคารลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อธนาคารแม่ ซึ่งคือ United Overseas Bank Limited
ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวแก่หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)ที่ 'AAA(tha)' – - ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตอันดับเครดิตของหุ้นกู้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ UOBT เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคารอันดับเครดิตของ UOBT พิจารณาจากการที่ฟิทช์เชื่อว่า UOBT เป็นธนาคารลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อธนาคารแม่ ซึ่งคือ United Overseas Bank
ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวแก่หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)ที่ 'AAA(tha)' – ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตอันดับเครดิตของหุ้นกู้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ UOBT เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคารอันดับเครดิตของ UOBT มีปัจจัยสนับสนุนมาจากการที่ฟิทช์เชื่อว่า UOBT เป็นธนาคารลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อธนาคารแม่ ซึ่งคือ United Overseas
โครงการ Smart Business Transformation
โครงการ Smart Business Transformation
โดย ยูโอบี (ไทย) จุดประกาย วัชมนฟู้ด เปลี่ยนถ่ายสู่ธุรกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบ – บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด Oct 2020
ยูโอบีไทย ขับเคลื่อนโครงการ Smart
ยูโอบีไทย ขับเคลื่อนโครงการ Smart
Business Transformation สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ มุ่งเพิ่มศักยภาพเอสเอ็มอีไทยก้าวสู่ธุรกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบ – Aug 2020
ยูโอบี (ไทย) เสริมทักษะด้านดิจิทัล
ยูโอบี (ไทย) เสริมทักษะด้านดิจิทัล
จัดหลักสูตรอบรมออนไลน์ ช่วยลูกค้าเอสเอ็มอีปรับธุรกิจ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 – โดยหลักสูตรนี้ Jun 2020
ยูโอบี (ไทย) รวมใจพนักงาน ระดมทุน
ยูโอบี (ไทย) รวมใจพนักงาน ระดมทุน
ระดมแรง สู้โควิด-19 เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ภายใต้โครงการ UOB Heartbeat – ยูโอบี (ไทย) รวมใจพนักงาน May 2020
ยูโอบี (ไทย) มอบชุดป้องกันเชื้อโรค
ยูโอบี (ไทย) มอบชุดป้องกันเชื้อโรค
1,000 ชุดให้โรงพยาบาลราชวิถี ช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 – ธนาคารยูโอบีจำกัด (มหาชน) Mar 2020
ยูโอบี (ไทย) มอบความคุ้มครองโควิด-19
ยูโอบี (ไทย) มอบความคุ้มครองโควิด-19
ให้ลูกค้าธนาคารฟรีครอบคลุมชดเชยรายได้และเสียชีวิตทุกกรณี – ลูกค้าธนาคารยูโอบี (ไทย) Mar 2020
ภาพข่าว: ยูโอบี วีซ่า อินฟินิท
ภาพข่าว: ยูโอบี วีซ่า อินฟินิท
ชวนเหล่าลูกค้าผู้ทรงเกียรติเปิดประสบการณ์ซิเนเจอร์สปาจากดีวานา สปา ในงาน “UOB x Divana Discover Precious Oriental Feb 2020
ภาพข่าว: บัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี
ภาพข่าว: บัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี
ชวนร่วมกิจกรรม “TMRW Movie Premiere” ดูหนังฟรีวันแรกก่อนใคร จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน – Jan 2020
พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ร่วมกับธนาคารยูโอบี
พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ร่วมกับธนาคารยูโอบี
จัดงานสัมมนา “Wealth Forum 2019” พิชิตการลงทุนในช่วงเศรษฐกิจผันผวน ด้วยการลงทุนทางเลือกใหม่ กับประกันชีวิตควบการลงทุน Dec 2019
บัตรเครดิตยูโอบี จับมือ TrueCoffee
บัตรเครดิตยูโอบี จับมือ TrueCoffee
ร่วมตอกย้ำแคมเปญสุดฮิต “ยูโอบี แฮปปี้ เพย์เดย์ วัน ฟอร์ วัน” โปรฯแรง กิจกรรมเด็ด ทุกวันสุดท้ายสิ้นเดือน – Dec 2019
ภาพข่าว: พฤกษา ผนึกกำลัง UOB จัดแคมเปญ
ภาพข่าว: พฤกษา ผนึกกำลัง UOB จัดแคมเปญ
ดีลเปิดตึก The Privacy ท่าพระ-อินเตอร์เชนจ์ รับข้อเสนอที่ดีที่สุดแห่งปี ภายในพฤศจิกายน 62 เท่านั้น – Oct 2019
ภาพข่าว: บัตรเครดิตยูโอบี จับมือ
ภาพข่าว: บัตรเครดิตยูโอบี จับมือ
ร่วมตอกย้ำแคมเปญสุดฮิต “ยูโอบี แฮปปี้ เพย์เดย์ วัน ฟอร์ วัน” โปรฯแรง กิจกรรมเด็ด ทุกวันสุดท้ายของเดือน – Oct 2019
บลจ.ยูโอบี เปิดกองทุน United Harmony
บลจ.ยูโอบี เปิดกองทุน United Harmony
Fund Series ตอบโจทย์นักลงทุนมือใหม่ เน้นจัดพอร์ตลงทุน 3 แบบให้เหมาะสมกับการรับความเสี่ยง – นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ Sep 2019
บัตรเครดิตยูโอบี จับมือ บาสกิ้น
บัตรเครดิตยูโอบี จับมือ บาสกิ้น
ร็อบบิ้นส์ ร่วมตอกย้ำแคมเปญสุดฮิต “ยูโอบี แฮปปี้ เพย์เดย์ วัน ฟอร์ วัน” โปรฯแรง กิจกรรมเด็ดทุกวันสุดท้ายของเดือน Sep 2019
ภาพข่าว: บัตรเครดิตยูโอบี จับมือ
ภาพข่าว: บัตรเครดิตยูโอบี จับมือ
ทรูคอฟฟี่ ร่วมตอกย้ำแคมเปญสุดฮิต “ยูโอบี แฮปปี้ เพย์เดย์ วัน ฟอร์ วัน ” โปรฯแรง กิจกรรมเด็ด ทุกวันสุดท้ายของเดือน Aug 2019
บัตรเครดิตยูโอบี จับมือ ดีน แอนด์
บัตรเครดิตยูโอบี จับมือ ดีน แอนด์
เดลูก้า ร่วมตอกย้ำแคมเปญสุดฮิต “ยูโอบี แฮปปี้ เพย์เดย์ วัน ฟอร์ วัน” โปรฯแรง กิจกรรมเด็ด ทุกวันสุดท้ายของเดือน – Jul 2019
ภาพข่าว: TMRW ชวนเหล่าคนดังและสาวกฮีโร่แมงมุม
ภาพข่าว: TMRW ชวนเหล่าคนดังและสาวกฮีโร่แมงมุม
ลุ้นระทึกก่อนใครกับ Spider-Man: Far From Home – สามารถติดตามแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้า TMRW อีกมากมายในทุกเดือน Jul 2019
ชีวาทัย จับมือ UOB มอบสิทธิพิเศษ
ชีวาทัย จับมือ UOB มอบสิทธิพิเศษ
แก่ลูกค้าชีวาทัย กับสินเชื่อส่วนบุคคล ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษสุด เพียง 12.15% ต่อปี – Jul 2019
บัตรเครดิต UOB จับมือห้างเซ็นทรัล
บัตรเครดิต UOB จับมือห้างเซ็นทรัล
มอบความอร่อยในแคมเปญ “บัตรเครดิต UOB....มื้อนี้ใช่เลยที่ Living House ชั้น 6 เซ็นทรัลพระราม3 ” – Jul 2019
ห้างเซ็นทรัล จับมือ บัตรเครดิต
ห้างเซ็นทรัล จับมือ บัตรเครดิต
UOB มอบความอร่อยในแคมเปญ “บัตรเครดิต UOB....มื้อนี้ใช่เลยที่ Living House ชั้น 6 เซ็นทรัลพระราม 3” – ต่อแรก Jun 2019
ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่
ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่
10 : 2019 UOB Painting of the Year – ผู้มีสัญชาติไทย ผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย ประเภทของการประกวด 1. Jun 2019
ภาพข่าว: บัตรเครดิตยูโอบี จับมือ
ภาพข่าว: บัตรเครดิตยูโอบี จับมือ
แมคโดนัลด์ ร่วมตอกย้ำแคมเปญสุดฮิต “ยูโอบี แฮปปี้ เพย์เดย์ วัน ฟอร์ วัน” โปรฯแรง กิจกรรมเด็ด ทุกวันสุดท้ายของเดือน May 2019