ข่าวประชาสัมพันธ์เรทติ้งส์ | newswit

SME D Bank รับจัดอันดับ 'ฟิทช์
SME D Bank รับจัดอันดับ 'ฟิทช์
เรทติ้งส์ ระดับ AAA(tha) สูงสุดในประเทศต่อเนื่อง 11 ปี จากบทบาท 'ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย' 10:14
EXIM BANK โชว์สถานะทางการเงินแข็งแกร่ง
EXIM BANK โชว์สถานะทางการเงินแข็งแกร่ง
คงอันดับเครดิตภายในประเทศระดับ AAA(tha) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 และคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ 'BBB+' 02 Oct
ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บ.ไทยโอริกซ์ลีสซิ่งที่ 'AAA(tha)' – อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตที่คาดว่าจะให้ (expected rating) ที่ประกาศไปก่อนหน้าเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ การประกาศอันดับเครดิตครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ฟิทช์ได้รับการยืนยันจาก TOLC
EXIM BANK พบปะหารือฟิทช์ เรทติ้งส์
EXIM BANK พบปะหารือฟิทช์ เรทติ้งส์
ภาวะเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศ – 08 Sep
เศรษฐกิจไทยเผชิญแรงต้านจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้น – ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนาและได้กล่าวถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทย จากนั้น ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ได้บรรยายในหัวข้อทิศทางของการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน ( Environmental, social, and governance: ESG) และ การลงทุนในส่วนของภาคธนาคารไทย
ฟิทช์คงอันดับเครดิต บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป ที่ 'A-(tha)' แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ – การประกาศคงอันดับเครดิตของบริษัทฯ สะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ถึงแม้ว่าอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย(EBITDA Net Leverage) ของ EPG ได้ปรับตัวสูงขึ้นชั่วคราว ภายหลังการเข้าซื้อกิจการ 4 Way Suspension Products Pty. Ltd. (4WS) ในประเทศออสเตรเลีย เมื่อเดือนกรกฎาคม 2565
SJWD ชูพื้นฐานธุรกิจแกร่ง ฟิทช์
SJWD ชูพื้นฐานธุรกิจแกร่ง ฟิทช์
เรทติ้งส์ฯ จัดอันดับเครดิตองค์กร BBB+(tha) แนวโน้ม Stable ยื่นไฟลิ่งเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรก 2 ชุด อายุ 2 ปีและ 3 10 Jul
ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ที่ 'A-' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ – สำหรับรายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดแสดงไว้ในส่วนท้ายปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตอันดับเครดิตพิจารณาจากการสนับสนุนจากธนาคารแม่: อันดับเครดิตสากลและอันดับเครดิตภายในประเทศของ SCBT พิจารณาจากอันดับเครดิตสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น (Shareholder Support Rating; SSR) โดยฟิทช์เชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงมาก ที่ธนาคารแม่ในประเทศสิงคโปร์ซึ่งคือ Standard
ฟิทช์คงอันดับเครดิตตราสารสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีการค้ำประกันของ Minor International ที่ 'BBB' – อันดับเครดิตของตราสารค้ำประกันดังกล่าวสะท้อนถึงการได้รับการค้ำประกันในลักษณะไม่มีเงื่อนไข และไม่สามารถยกเลิกได้จาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL (ซึ่งมีอันดับเครดิตที่ 'BBB' แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) ผ่านสาขาที่สิงคโปร์และฮ่องกงปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิตอันดับเครดิตเท่ากับอันดับเครดิตของผู้ค้ำประกัน -
ไทยประกันชีวิตคงอันดับเครดิตทางเงินสากล
ไทยประกันชีวิตคงอันดับเครดิตทางเงินสากล
A- จากฟิทช์ฯ ตอกย้ำสถานะธุรกิจแข็งแกร่ง – นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 27 Apr
ฟิทช์ประกาศให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ระยะยาวของธนาคารกสิกรไทยที่ 'AA+(tha)' – ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตฟิทช์ให้อันดับเครดิตของหุ้นกู้ระยะยาว ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ของ KBank ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารที่ 'AA+(tha)' ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตของฟิทช์
ฟิทช์คงอันดับเครดิต ปตท. ที่ระดับ 'BBB+'/'AAA(tha)' และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ชุดใหม่ – นอกจากนี้ ฟิทช์ประกาศจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวให้แก่หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิชุดใหม่ จำนวนไม่เกิน 2 พันล้านบาทของ ปตท. ที่ 'AAA(tha)' หุ้นกู้ดังกล่าวมีสถานะเท่าเทียมกับหนี้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของบริษัทฯ และได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ ปตท.
ฟิทช์คงอันดับเครดิต บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ ที่ BBB+(tha) แนวโน้มเครดิตยังคงเป็นลบ – แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ สะท้อนความเสี่ยงที่อัตราส่วนหนี้สินของ BAFS ซึ่งวัดโดยอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Net Leverage) อาจยังคงอยู่สูงกว่า 6 เท่าในปี 2566 และหลังจากนั้น หากธุรกิจเติมน้ำมันอากาศยานฟื้นตัวช้ากว่าที่ฟิทช์คาดไว้ฟิทช์คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินของ BAFS
ฟิทช์ให้อันดับเครดิตในประเทศเป็นครั้งแรกแก่ บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่ 'AA(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ – ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตอันดับเครดิตสะท้อนถึงปัจจัยสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น: อันดับเครดิตภายในประเทศของ LHS พิจารณาจากความคาดหวังของ ฟิทช์ว่ามีโอกาสสูงที่บริษัทแม่ซึ่งคือ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHFG; 'AA+(tha)'/แนวโน้มอันดับเครดิต มีเสถียรภาพ) จะให้การสนับสนุนเป็นพิเศษ (extraordinary support) แก่ LHS
ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศของ บล. ดาโอ (ประเทศไทย)ที่ 'BB+(tha)' ยกเลิก 'เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ' และให้ 'แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ' – การประกาศคงอันดับเครดิตและยกเลิก 'เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ' สะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ว่า การเพิ่มทุนของบริษัทจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรองรับความเสียหาย (loss-absorption capacity)
ฟิทช์ เรทติ้งส์: ธนาคารไทยน่าจะสามารถรับมือกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนมากขึ้นได้ – ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB: BBB/Stable) กล่าวในการบรรยายว่า เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีกว่าที่เคยประเมินไว้ เศรษฐกิจจีนน่าจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งหลังกลับมาเปิดประเทศ SCB EIC
ฟิทช์คงอันดับเครดิต บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง ที่ 'A(tha)' แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ – อันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจของ SCCC ในฐานะผู้ผลิตปูนซีเมนต์ขนาดเล็กในระดับภูมิภาค ซึ่งมีสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในประเทศที่เป็นตลาดหลัก โดย SCCC เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยและเวียดนามตอนใต้ และผู้ผลิตปูนซีเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศศรีลังกาฟิทช์คาดว่าบริษัทฯ จะสามารถรักษาสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง
ฟิทช์คงอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท ไทยประกันชีวิตที่ 'A-' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ – อันดับเครดิตของ TLI สะท้อนถึงโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทในธุรกิจประกันภัยที่ยังแข็งแรง (Favorable Company Profile) รวมทั้งระดับเงินกองทุนและผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัท
ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวเป็นครั้งแรกแก่บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ที่ 'AA(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ – ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตมีโอกาสสูงที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น: อันดับเครดิตภายในประเทศของ CardX สะท้อนถึงการที่ฟิทช์เชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทแม่ ซึ่งคือ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX; AA+(tha)/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) จะให้การสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากการสนับสนุนในการดำเนินงานตามปรกติ
ฟิทช์คงอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิตที่ 'A-' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ – พร้อมกันนี้ ฟิทช์ประกาศคงอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศ (National IFS Rating) ของ MTL ที่ 'AAA(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และคงอันดับเครดิตของตราสารด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของบริษัทมูลค่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่ 'BBB'การประกาศคงอันดับเครดิตของ MTL
ฟิทช์จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ชุดใหม่ของ AIS 'AA+(tha)' – อันดับเครดิตของ AIS สะท้อนถึงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่ง จากการที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ฟิทช์คาดว่า AIS จะยังคงมีกำไรที่แข็งแกร่ง และสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด และอัตราส่วนหนี้สินให้สอดคล้องกับอันดับเครดิตปัจจุบัน ได้อย่างต่อเนื่องปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิตอันดับเครดิตของ AIS เท่ากับ AWN:
ฟิทช์ปรับแนวโน้มอันดับเครดิต บมจ. ไออาร์พีซี เป็นลบ; คงอันดับเครดิตที่ 'A-(tha)' – ในขณะเดียวกัน ฟิทช์ประกาศจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวโครงการออกหุ้นกู้ (Medium-Term Debenture Program) ชุดใหม่ของ IRPC มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกินสี่หมื่นสองพันล้านบาท ที่ระดับ 'A-(tha)' หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการดังกล่าวจะเป็นหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ
ฟิทช์ยกเลิกอันดับเครดิตของ DTAC – การยกเลิกอันดับเครดิตเนื่องจาก DTAC สิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล หลังจากการควบรวมกิจการกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ดังนั้นฟิทช์จะหยุดการจัดทำหรือให้การวิเคราะห์อันดับเครดิตของ DTACอันอับเครดิตของ DTAC ได้ถูกนำเข้าสู่เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ โดยสะท้อนมุมมองของฟิทช์ที่ว่า อันดับเครดิตของบริษัทที่มีการจัดตั้งใหม่ น่าจะอ่อนแอกว่าอันดับเครดิตของ DTAC
ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ที่ 'AA-(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ – ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตอันดับเครดิตพิจารณาจากการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น: อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ KTX พิจารณาจากความคาดหวังของฟิทช์ว่า ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB ('AAA(tha)'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) จะให้การสนับสนุนเป็นพิเศษนอกเหนือจากการสนับสนุนในด้านการดำเนินงานปรกติ (extraordinary support)
ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ บ.อิออน ธนสินทรัพย์ที่ 'A-(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ – ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตอันดับเครดิตของ AEONTS สะท้อนถึงการที่บริษัทมีเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งในธุรกิจสินเชื่ออุปโภคบริโภค (consumer finance) ในประเทศไทย
ฟิทช์ประกาศจัดอันดับเครดิตที่คาดว่าจะแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารกสิกรไทยที่ 'BBB(EXP)' – ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating) ของ KBank ที่ 'BBB'
ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวแก่หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ สกุลเงินบาทของอีซี่บาย ที่ 'AA(tha)' – ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิอยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ EB เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัทอันดับเครดิตภายในประเทศของ EB มีปัจจัยสนับสนุนมาจากการที่ฟิทช์มองว่า EB เป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อ ACOM CO., LTD. (ACOM;
ฟิทช์ประกาศให้อันดับเครดิตโครงการหุ้นกู้ MTN และหุ้นกู้สกุลเงินบาท ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ 'AAA(tha)' – ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตอันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ MTN และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันอยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ BAY เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ในการจัดอันดับเครดิตของฟิทช์อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ BAY
ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศที่ 'A+(tha)' แก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารยูโอบี – ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับให้ต่ำกว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารที่ 'AAA(tha)' อยู่ 4 อันดับ โดยแนวทางในการจัดอันดับเครดิตดังกล่าวสอดคล้องกับการจัดอันดับเครดิตสำหรับตราสารหนี้ประเภทเดียวกันในกรณีที่ออกโดยธนาคารแม่ในประเทศสิงคโปร์
ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) ที่ 'AAA(tha)' – โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ Medium-Term Note ปี 2565 เพื่อนำไปใช้ชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของICBCTL