ธนาคารยูโอบี ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)ที่

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑๑:๓๔

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศแก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 (Basel III-compliant Tier 2 subordinated unsecured notes) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือ UOBT (อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทยเตรียมจัดงานเปิดตัวโครงการ U-Drive โซลูชันด้านการเงินแบบครบวงจรสำหรับระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อความยั่งยืน

๐๕ ก.ย. ๒๕๖๕ ๐๙:๐๖

เกาะกระแสของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยที่ผู้ประกอบการต่างเร่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกันอย่างคึกคักในปีนี้ตามนโยบายของภาครัฐที่ออกมาสนับสนุน ธนาคารยูโอบี ประเทศไทยเตรียมจัดงานเปิดตัวโครงการ U-Drive

กลุ่มยูโอบีประกาศกำไรสุทธิครึ่งปีแรกของปี 2565 ยังคงที่ สูงกว่า 2 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๕ ๑๔:๒๑

กลุ่มธนาคารยูโอบีประกาศผลกำไรสุทธิครึ่งปีแรกของปี 2565 ที่ 2 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์ คงที่เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีผลประกอบการไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่แข็งแกร่ง และสูงกว่าไตรมาสแรกที่เติบโตในอัตราที่ช้าผลกำไรสุทธิของไตรมาส 2 ของปี 2565 จำนวน 1.1

ฟิทช์คงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของธนาคารยูโอบี (ไทย)ที่ 'A-' และอันดับเครดิตภายในประเทศที่ 'AAA(tha)';

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๕ ๑๕:๓๖

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating) ของ ธนาคารยูโอบี (ไทย) จากัด (มหาชน) หรือ UOBT ที่ 'A-' และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ที่ 'AAA(tha)'

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 สกุลเงินบาทของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)ที่

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕ ๑๕:๕๑

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศแก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 (Basel III-compliant Tier 2 subordinated notes) สกุลเงินบาทของ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (

ยูโอบี ประเทศไทย มอบชุดแรกรับผู้ป่วย 3,000 ชุดให้แก่ศูนย์พักคอย 3 แห่งเพื่อใช้ในการรองรับและดูแลผู้ป่วยโควิด-19

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕ ๑๖:๕๒

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ป่วย โควิด-19 ส่งมอบชุดแรกรับผู้ป่วยที่ประกอบด้วยอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็น จำนวน 3,000 ชุดให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาตัวในศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ 3 แห่งในกรุงเทพมหานคร

อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนชุดของหุ้นกู้

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕ ๑๗:๐๒

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงจำนวนชุดของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันที่จะออกโดย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ( 'AAA(tha)'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) จะไม่ส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตของหุ้นกู้ดังกล่าวที่ 'AAA(tha)'

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวแก่หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)ที่ 'AAA(tha)'

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๕ ๑๕:๔๕

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AAA(tha)' แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันที่จะออกโดย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ( 'AAA(tha)'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 3

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวแก่หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)ที่ 'AAA(tha)'

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๕ ๑๕:๑๐

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AAA(tha)' แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันที่จะออกโดย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ( 'AAA(tha)'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี-

ผลสำรวจของยูโอบีระบุว่า 1 ใน 2 ของผู้บริโภคชาวไทยเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๕ ๑๖:๑๘

ผลการสำรวจเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอาเซียนที่จัดทำขึ้นโดยธนาคารยูโอบีประจำปี 2564 พบว่าชาวไทยเลือกผลิตภัณฑ์และลงทุนเพื่อความยั่งยืนมากขึ้น หลังตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่ออนาคตและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกหลานกว่าครึ่งของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย (ร้อยละ 52)