ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก โครงการทุนการศึกษา ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (เริ่มการศึกษา มกราคม 2565)

จันทร์ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๔:๒๔
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก โครงการทุนการศึกษา ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (เริ่มการศึกษา มกราคม 2565)
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก โครงการทุนการศึกษา ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (เริ่มการศึกษา มกราคม 2565)

นักศึกษาไทย : สมัครตั้งแต่วันนี้ - 21 พฤศจิกายน 2564 นักศึกษาต่างชาติ : สมัครตั้งแต่วันนี้ - 3 ตุลาคม 2564 สมัครผ่านเว็บไซต์ : admission.kmutt.ac.th หรือ http:/…t.ac.th รายละเอียดการรับสมัคร : bit.ly/…3hyzHQE

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา โทร. 02-470-8425, 02-470-8426

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก โครงการทุนการศึกษา ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (เริ่มการศึกษา มกราคม 2565)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด