ข่าวประชาสัมพันธ์ปริญญาเอก | newswit

ปริญญาเอก การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา
ปริญญาเอก การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา
ม.ศิลปากร ต้อนรับคณะประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เกณฑ์ AUN-QA – 17 Jul
ม.มหิดลคลายปมสุขภาวะ'สังคมดี สู่การมีชีวิตยืนยาว'
ม.มหิดลคลายปมสุขภาวะ'สังคมดี สู่การมีชีวิตยืนยาว'
– ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ฟรังซัวส์ เรเน ลามี (Associate Professor Dr.Francois Rene Lamy) รองศาสตราจารย์ 26 Jun
บัญชี ม.ศรีปทุม อัปสกิล! นักศึกษาบัญชี
บัญชี ม.ศรีปทุม อัปสกิล! นักศึกษาบัญชี
ปริญญาเอก ใช้ AI วิจัยบัญชี – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองเอก วรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 30 Apr
วว. ร่วมหารือ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว. ร่วมหารือ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต้นแบบบัณฑิตปริญญาเอกสมรรถนะสูงด้าน วทน. – อนึ่ง วว. และคณะวิทยาศาสตร์ 03 Apr
วว. ร่วมหารือ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว. ร่วมหารือ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต้นแบบบัณฑิตปริญญาเอกสมรรถนะสูงด้าน วทน. – อนึ่ง วว. และคณะวิทยาศาสตร์ 03 Apr
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร
พร้อมมอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3 ท่าน – นางสาวขัตติยา อินทรวิชัยศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 29 Mar
วว. /ม.ขอนแก่น/บพค. รับสมัครผู้ช่วยวิจัยเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
วว. /ม.ขอนแก่น/บพค. รับสมัครผู้ช่วยวิจัยเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
ภายใต้โครงการ ธัชวิทย์ วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย – 26 Mar
นักศึกษาปริญญาโท-เอก บัญชี ม.ศรีปทุม
นักศึกษาปริญญาโท-เอก บัญชี ม.ศรีปทุม
อัพเกรดทักษะ AI for Research ลุยงานวิจัยยุคใหม่ – ดร.วรสรวง ดวงจินดา กล่าวว่า "ปัจจุบัน AI มีบทบาทสำคัญในหลากหลาย 12 Mar
บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
- เอก ปีการศึกษาที่ 1/2567 – สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย 08 Feb
ม.รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก
ม.รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก
– เปิดรับสมัคร 7 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 05 Feb
SPU นำนศ.ปริญญาเอก DBA. บินลัดฟ้าศึกษาดูงาน
SPU นำนศ.ปริญญาเอก DBA. บินลัดฟ้าศึกษาดูงาน
The Hong Kong Polytechnic University – สำหรับ The Hong Kong Polytechnic University 05 Feb
SPU LAW FORUM 54ปีศรีปทุม เสวนาถ่ายทอดความรู้และเทคนิค
SPU LAW FORUM 54ปีศรีปทุม เสวนาถ่ายทอดความรู้และเทคนิค
การพิชิตทุนและการทำเค้าโครงงานวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก ด้านกฎหมาย – พร้อมด้วยวิทยากรภายใน รองศาสตราจารย์ 26 Jan
ห้ามพลาด!! นิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม
ห้ามพลาด!! นิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา เทคนิคพิชิตทุนการศึกษาและพัฒนาเค้าโครงงานวิจัย – วิทยากรเสวนาภายนอกร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ 17 Jan
ม.ศรีปทุม ประสาทปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
ม.ศรีปทุม ประสาทปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 52 – รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต 25 Dec
22 - 24 ธ.ค. 66 ม.ศรีปทุม จัดพิธีฝึกซ้อมและพิธีประสาทปริญญาบัตร
22 - 24 ธ.ค. 66 ม.ศรีปทุม จัดพิธีฝึกซ้อมและพิธีประสาทปริญญาบัตร
ระดับปริญญาตรี - โท - เอก ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 52 – รายละเอียด คลิก https://www.spu.ac.th/graduate/สอบถาม โทร. 19 Dec
ป.เอก การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา
ป.เอก การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา
ร่วมยินดี ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร – 15 Dec
AIT เตรียมความพร้อมด้านอาชีพ จัด
AIT เตรียมความพร้อมด้านอาชีพ จัด
AIT Career Fair เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์เรียนรู้ ค้นหาศักยภาพสู่การทำงานกับองค์กรชั้นนำในไทย และองค์กรระดับ 19 Oct
วบจ. SPU จัดงาน SPU FAMILY'S DAY
วบจ. SPU จัดงาน SPU FAMILY'S DAY
NIGHT PARTY ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา สุดแสนอบอุ่น – ผศ.ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา 25 Sep
ACC SPU จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และพิธีไหว้ครูฝากตัวเป็นศิษย์
ACC SPU จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และพิธีไหว้ครูฝากตัวเป็นศิษย์
นักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2566 สืบสานประเพณีไทย – #ACC SPU #SripatumUniversity #SPU 12 Sep
งานวิจัย ม.หอการค้าไทย ถอดรหัสตำนานความสำเร็จแบรนด์บุคคล
งานวิจัย ม.หอการค้าไทย ถอดรหัสตำนานความสำเร็จแบรนด์บุคคล
พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ ศิลปินตลอดกาล – ดร.กริษฐา อึ๊งภากรณ์ เปิดเผยว่า งานดุษฎีนิพนธ์นี้ 04 Sep
สวนสุนันทา เปิดหลักสูตรนักบริหารนวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์อย่างมืออาชีพ
สวนสุนันทา เปิดหลักสูตรนักบริหารนวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์อย่างมืออาชีพ
– หลักสูตรดังกล่าวการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความชำนาญในการทำวิจัยด้านต่าง ๆ 18 Aug
วิศวะมหิดล ผนึกความร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรสองปริญญาเอก
วิศวะมหิดล ผนึกความร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรสองปริญญาเอก
ไทย-ไต้หวัน กับ National Cheng Kung University (NCKU) – รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ Mar 2023
นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย
นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย
สอน นศ. ไทย-จีน ป.เอก ม.ศิลปากร เน้นกระแสการตลาดท่องเที่ยวทั่วโลก จับตาหลังการเปลี่ยนแปลง – โดย อ.กิตติ พรศิวะกิจ Mar 2023
สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มธ.(TBSA) จัดงานกาล่า The CREATORS 84 บุคลากรทรงคุณค่า – โดยได้ทำการคัดเลือกบุคลากรและศิษย์เก่าทั้งสิ้น 84 ท่าน Feb 2023
DNS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
DNS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท-เอก ภาคการศึกษาที่ 1/2566 – หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) Jan 2023
สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม บริการวิชาการ
สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม บริการวิชาการ
จัดถ่ายทอดความรู้ การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล นักศึกษาระดับปริญญาเอก SPU – #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม Jan 2023
ม.ศรีปทุม จัดพิธีพิธีประสาทปริญญาบัตร
ม.ศรีปทุม จัดพิธีพิธีประสาทปริญญาบัตร
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 51 – รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต ประธานพิธีฯ Dec 2022