ข่าวประชาสัมพันธ์เพชรพระจอมเกล้า | newswit

มจธ. รับสมัครนักศึกษาป.เอก โครงการทุน
มจธ. รับสมัครนักศึกษาป.เอก โครงการทุน
มจธ.-สวทช. ภาคการศึกษาที่ 2/2565 – เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 ตุลาคม 2565สมัครผ่านเว็บไซต์ : Sep 2022
มจธ. เปิดรับนักศึกษา ป.เอก ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต
มจธ. เปิดรับนักศึกษา ป.เอก ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต
ภาคการศึกษาที่ 2/2565 – นักศึกษาไทย : สมัครตั้งแต่วันนี้ - 21 พฤศจิกายน 2565นักศึกษาต่างชาติ : สมัครตั้งแต่วันนี้ Aug 2022
มจธ. เปิดรับนักศึกษา ป.เอก โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต
มจธ. เปิดรับนักศึกษา ป.เอก โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต
60 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษา 1/2565 – รับสมัครวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 - วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม Jun 2022
รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก
รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก
โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) 1/2565 Apr 2022
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก
โครงการทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2565 – นักศึกษาไทย : สมัครตั้งแต่วันนี้ - 12 Feb 2022
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก
โครงการทุนการศึกษา ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (เริ่มการศึกษา มกราคม 2565) – นักศึกษาไทย Sep 2021
มจธ. เปิดรับนักศึกษาป.เอก ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต
มจธ. เปิดรับนักศึกษาป.เอก ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต
– รายละเอียดการรับสมัคร : https://bit.ly/3hyzHQEสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา Jul 2021
คณะสถาปัตย์ฯ มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะสถาปัตย์ฯ มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2564 – Dec 2020
มจธ.มอบทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 แก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน – คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนจะพิจารณาจากการสมัครคัดเลือกตรงในการ Audition Day ด้านความสามารถพิเศษ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านความเป็นผู้นำ และด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยผู้สมัครจะต้องมีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งตามที่ระบุไว้ อาทิ
มจธ.มอบทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558 – คุณสมบัติผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม/เกียรตินิยมอันดับ 2 และอยู่ใน 10%ของชั้น) หรือมีผลการเรียนในระดับปริญญาโทอยู่ในเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 รวมถึงผู้ที่เคยทำวิทยานิพนธ์ หรือทำวิจัยภายใต้กลุ่มวิจัยที่มีผลงานหรือมีศักยภาพที่จะสร้างผลงานที่มีความหมายต่อเศรษฐกิจและสังคม สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 เมษายน 2558
ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก – คุณสมบัติผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) หรือระดับปริญญาโท (เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50) เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 มิถุนายน 2557 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โทร. 0-2470-8333 หรือ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า มจธ.
ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า มจธ.
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 – ทุนการศึกษาสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี May 2014