มจธ. รับสมัครนักศึกษาป.เอก โครงการทุน มจธ.-สวทช. ภาคการศึกษาที่ 2/2565

21 Sep 2022

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (เริ่มการศึกษา มกราคม 2566)

มจธ. รับสมัครนักศึกษาป.เอก โครงการทุน มจธ.-สวทช. ภาคการศึกษาที่ 2/2565

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 ตุลาคม 2565

สมัครผ่านเว็บไซต์ : https://admission.kmutt.ac.th  หรือ http://petchra.kmutt.ac.th

รายละเอียดการรับสมัคร : https://kmutt.me/petchra-mou265

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา โทร. 02-470-8425, E-mail: [email protected]

มจธ. รับสมัครนักศึกษาป.เอก โครงการทุน มจธ.-สวทช. ภาคการศึกษาที่ 2/2565