ข่าวประชาสัมพันธ์ดุษฎีบัณฑิต | newswit

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2565-2566 – มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 08 Feb
ม.รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก
ม.รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก
– เปิดรับสมัคร 7 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 05 Feb
SPU นำนศ.ปริญญาเอก DBA. บินลัดฟ้าศึกษาดูงาน
SPU นำนศ.ปริญญาเอก DBA. บินลัดฟ้าศึกษาดูงาน
The Hong Kong Polytechnic University – สำหรับ The Hong Kong Polytechnic University 05 Feb
มทร.ล้านนา เปิดตัวโครงการ New
มทร.ล้านนา เปิดตัวโครงการ New
Blood Tranfusionส่งเสริมนักศึกษาปั้นนวัตกรรมช่วยชุมชน – ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน 04 Feb
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
มจพ. รับสมัคร น.ศ ป.โท และ ป.เอก ภาคการศึกษาที่ 1/67 – หลักสูตรนอกเวลาราชการ แผน 2 แบบวิชาชีพ เรียนค่ำ เวลา 18.00 11 Jan
สรสินธุ ไตรจักรภพ เข้ารับพระราชทานปริญญา
สรสินธุ ไตรจักรภพ เข้ารับพระราชทานปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ – 22 Nov
CIBA DPU จัดงาน CEO Talks มุ่งพัฒนาทักษะการบริหารองค์กรพร้อมสร้างเครือข่ายธุรกิจให้นักศึกษา
CIBA DPU จัดงาน CEO Talks มุ่งพัฒนาทักษะการบริหารองค์กรพร้อมสร้างเครือข่ายธุรกิจให้นักศึกษา
– ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) 16 Nov
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเคมี แก่ Prof. Dr.Sir Richard John Roberts นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล – ทั้งนี้ Prof. Dr.Sir Richard John 14 Nov
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
มจพ. รับสมัคร น.ศ ป.โท และ ป.เอก ภาคการศึกษาที่ 1/67 – 1) หลักสูตรในเวลาราชการ แผน 1 แบบวิชาการ แบบ 1 ข 02 Nov
LL.D. LAW SPU ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ
LL.D. LAW SPU ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ
หัวข้อ รู้เท่าทันกฎหมาย เพื่อป้องกันกลลวงมิจฉาชีพ – ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟัง การเสวนาพิเศษโครงการ Law Forum 31 Oct
'วรวัฒน์ CEO บิทแนนซ์' สุดปลื้ม!
'วรวัฒน์ CEO บิทแนนซ์' สุดปลื้ม!
ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการเงิน จาก มหาวิทยาลัยนานาชาติยุโรป (EIU-Paris) – Ky. Col. Prof. Dr. 27 Oct
สวนสุนันทา เปิดหลักสูตรนักบริหารนวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์อย่างมืออาชีพ
สวนสุนันทา เปิดหลักสูตรนักบริหารนวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์อย่างมืออาชีพ
– หลักสูตรดังกล่าวการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความชำนาญในการทำวิจัยด้านต่าง ๆ 18 Aug
ป.เอก บริหารการศึกษา ม.ศรีปทุม
ป.เอก บริหารการศึกษา ม.ศรีปทุม
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สมศ. – 09 Aug
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2564 – ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 18 May
SPU ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ
SPU ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ
หัวข้อ การออกแบบ และประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง – วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ 16 May
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 – Feb 2023
ผู้ก่อตั้งสถาบัน KIIT และ KISS ดร.อาชยุตา ซามานตา ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยอุตกาล – มหาวิทยาลัยอุตกาล ซึ่งยังเป็นสถาบันที่ดร. ซามานตาเป็นศิษย์เก่า ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ดังกล่าวนี้ให้กับเขาในพิธีมอบปริญญาบัตรครั้งที่ 52 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เขาได้รับปริญญานี้จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยและผู้ว่าการรัฐโอฑิศา ศาสตราจารย์กาเนชี ลาล (Prof. Ganeshi Lal) โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยอดีตประธานศาลฎีกา
KMITL Prince of Chumphon ปั้นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
KMITL Prince of Chumphon ปั้นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พร้อมโชว์ศักยภาพเดินหน้าขับเคลื่อนโยบายเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยยุทธศาสตร์ PEARL – รศ.ดร.คำรณวิทย์ Dec 2022
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ม.ศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางการบริหารการศึกษาเพื่อความยั่งยืน – Nov 2022
สพม.กท.2 ร่วมกับ ม.ศรีปทุม จัดสัมนาวิชาการ
สพม.กท.2 ร่วมกับ ม.ศรีปทุม จัดสัมนาวิชาการ
เทรนด์การสร้างรายได้ของเด็กไทยในโลกยุคดิจิทัล 2565 – จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Oct 2022
มจธ. รับสมัครนักศึกษาป.เอก โครงการทุน
มจธ. รับสมัครนักศึกษาป.เอก โครงการทุน
มจธ.-สวทช. ภาคการศึกษาที่ 2/2565 – เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 ตุลาคม 2565สมัครผ่านเว็บไซต์ : Sep 2022
มจธ. เปิดรับนักศึกษา ป.เอก ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต
มจธ. เปิดรับนักศึกษา ป.เอก ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต
ภาคการศึกษาที่ 2/2565 – นักศึกษาไทย : สมัครตั้งแต่วันนี้ - 21 พฤศจิกายน 2565นักศึกษาต่างชาติ : สมัครตั้งแต่วันนี้ Aug 2022
ม.หอการค้าไทย จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี
ม.หอการค้าไทย จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี
2562 - 2563 – มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี 2562 - 2563 Aug 2022