วว.ร่วมวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พฤหัส ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๔:๔๒
ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้แทน อว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน วว. ร่วมพิธีวางพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วว.ร่วมวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
วว.ร่วมวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด