ทีเซลส์จับมือพันธมิตรไต้หวัน ผลักดันนวัตกรรมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

ศุกร์ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๒๙
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร ร่วมกับ Biotechnology and Pharmaceutical Industries Promotion Office (BPIPO), Taiwan จัดงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ "2021 Thailand-Taiwan Cosmetic Tech Innovation Forum" ในวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 12.30-16.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) โดยผ่านระบบออนไลน์ งานสัมมนาครั้งนี้ มุ่งหวังให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
ทีเซลส์จับมือพันธมิตรไต้หวัน ผลักดันนวัตกรรมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

- คลิกดาวน์โหลดกำหนดการ : shorturl.at/cxDI3
- สนใจลงทะเบียนร่วมงานสัมมนาออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ - 21 มกราคม 2564 (ภายในเวลาไม่เกิน 16.00 น.)
- ลงทะเบียนผ่าน QR CODE หรือ คลิกลงทะเบียนได้ที่ shorturl.at/dBQY7

ที่มา: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด