ข่าวประชาสัมพันธ์ทีเซลส์ | newswit

TCELS ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน
TCELS ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน
Medical AI Networking Forum – ภายในงานจะมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในทางการแพทย์ของ 20 Mar
TCELS Roadshow เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมยกระดับศักยภาพสู่ตลาดสากล
TCELS Roadshow เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมยกระดับศักยภาพสู่ตลาดสากล
– ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/v9ykzVvuCNWP8Yhh9หรือแสกน QR 23 Feb
TCELS Roadshow โคราช จ.นครราชสีมา
TCELS Roadshow โคราช จ.นครราชสีมา
– วันที่: 29 กุมภาพันธ์ 2567สถานที่: โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล21 โคราช จ.นครราชสีมาTCELS Roadshow 09 Feb
ทีเซลส์ ผนึกเครือข่ายด้านชีววิทยาศาสตร์
ทีเซลส์ ผนึกเครือข่ายด้านชีววิทยาศาสตร์
จัดงาน Bio Asia Pacific 2022 หนุนงานวิจัยทางการแพทย์-สุขภาพ ออกสู่ตลาด – พบกับนิทรรศการและการประชุมสัมมนา Sep 2022
ทีเซลส์ จับมือ วว. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ทีเซลส์ จับมือ วว. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
และเครือข่าย TOPT ร่วมยกระดับความสามารถนักวิจัย ตามหลักปฏิบัติที่ดี การทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง – Apr 2022
ปอว. เปิดงานสัมมนา R2M ผลักดัน
ปอว. เปิดงานสัมมนา R2M ผลักดัน
พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 – โดย H.E. Helene Budliger Artieda Apr 2022
ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ลงนามบันทึกฯ สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการแพทย์ และสุขภาพไปสู่ภาคธุรกิจ – ศาสตราจารย์ Mar 2022
ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ สมอ. และ
ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ สมอ. และ
มทร.ล้านนา จัดสัมมนาการทดสอบประสิทธิภาพมาตราฐานหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 – Mar 2022
ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ RISE ประกาศผลทีมผ่านเข้ารอบ
ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ RISE ประกาศผลทีมผ่านเข้ารอบ
โครงการ TCELS x RISE Accelerator 2022 – ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านการเข้ารอบสู่ โครงการ TCELS x RISE Feb 2022
ทีเซลส์ (TCELS) ผนึกพลังร่วมกับ
ทีเซลส์ (TCELS) ผนึกพลังร่วมกับ
RISE ขับเคลื่อน โครงการ TCELS x RISE Accelerator – มาร่วมขับเคลื่อนบริการทางการแพทย์ชั้นนำในไทยและภูมิภาคอาเซียนด้ Jan 2022
ทีเซลส์ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านเครื่องมือแพทย์
ทีเซลส์ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านเครื่องมือแพทย์
– คลิกโหลดเอกสารร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ที่ : https://tcelsorth-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/siripat_tcels_or_th Jan 2022
สัมมนาประชาพิจารณ์ (Public Hearing)
สัมมนาประชาพิจารณ์ (Public Hearing)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาพรวมของอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs) Dec 2021
ทีเซลส์จัดสัมมนาประชาพิจารณ์ (Public
ทีเซลส์จัดสัมมนาประชาพิจารณ์ (Public
Hearing) – สนใจลงทะเบียนฟรี (ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป) : https://forms.gle/XzXYaAV5ZmVP6BCR6หรือ สแกนลงทะเบียนฟรี Dec 2021
ทีเซลส์ผนึกพลังเครือข่ายพันธมิตร
ทีเซลส์ผนึกพลังเครือข่ายพันธมิตร
ขับเคลื่อนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์สู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน – โดยดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ Dec 2021
ทีเซลส์ผนึกพลังร่วมกับเครือข่ายอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์
ทีเซลส์ผนึกพลังร่วมกับเครือข่ายอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์
จัดสัมมนา Life Sciences Foresight Seminar – โดยทีเซลส์ (TCELS) Nov 2021
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการบูธทีเซลส์ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564 – ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ Nov 2021
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2564 ทีเซลส์ เปิดห้องแห่งการเรียนรู้ ศิลปะ ชีวิต และ ชีววิทยาศาสตร์ – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ Nov 2021
ทีเซลส์ พัฒนาระบบบัญชีข้อมูล นำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
ทีเซลส์ พัฒนาระบบบัญชีข้อมูล นำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
ได้รับผลคะแนนระดับดีมาก ร้อยละ 99.70 – ทีเซลส์ (TCELS) ยังคงมีการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) Oct 2021
ทีเซลส์ ส่งมอบ KN95 สนับสนุนโครงการ
ทีเซลส์ ส่งมอบ KN95 สนับสนุนโครงการ
อว. พารอด เปลี่ยนกลุ่ม 'รอ' เป็น 'รอด' – และระหว่างในช่วงเวลาก่อนการมอบหน้ากากอนามัยชนิด KN95 ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ Sep 2021
ทีเซลส์ ผนึกราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ
ทีเซลส์ ผนึกราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ
- กรมราชทัณฑ์ วิเคราะห์ผลของการระดมอาสาสมัครรังสีแพทย์ ควบคู่กับการใช้นวัตกรรม AI รุกตรวจผู้ต้องขังติดโควิด – Sep 2021
ทีเซลส์ ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
ทีเซลส์ ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
และ มศว ขับเคลื่อน โครงการการพัฒนาธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน – Sep 2021
ทีเซลส์ประกาศรายชื่อผู้ชนะจากโครงการเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมเครื่องสำอางสู่ตลาดต่างประเทศ
ทีเซลส์ประกาศรายชื่อผู้ชนะจากโครงการเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมเครื่องสำอางสู่ตลาดต่างประเทศ
– ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรมศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า Sep 2021
ทีเซลส์ เผยโฉมทีมชนะเลิศคว้ารางวัลสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์
ทีเซลส์ เผยโฉมทีมชนะเลิศคว้ารางวัลสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์
i-MEDBOT Innovation Contest 2021 – ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรม ทีเซลส์ กล่าวว่า Sep 2021
ทีเซลส์ ส่งมอบ KN95 สนับสนุนโครงการ
ทีเซลส์ ส่งมอบ KN95 สนับสนุนโครงการ
อว. พารอด – นวัตกรรมหน้ากากอนามัยชนิด KN95 เป็นผลงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ Sep 2021
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทองออนไลน์
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทองออนไลน์
รอบชิงชนะเลิศ การประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ i-MEDBOT Innovation Contest 2021 – Aug 2021
ทีเซลส์ ร่วมกับ มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย
ทีเซลส์ ร่วมกับ มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย
จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ การดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ – Aug 2021
ทีเซลส์ ผลักดันการขึ้นทะเบียน
ทีเซลส์ ผลักดันการขึ้นทะเบียน
RTTP เจาะลึกทุกเทคนิค การเขียนบทความ RTTP – โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยรัตน์ แสงจันทร์ Aug 2021
ทีเซลส์ เปิดมุมมองวิเคราะห์ ไขกุญแจรหัสวัคซีนโควิด-19
ทีเซลส์ เปิดมุมมองวิเคราะห์ ไขกุญแจรหัสวัคซีนโควิด-19
โดยคนไทย เราจะได้ฉีดเมื่อไร – ร่วมค้นหาคำตอบได้ใน Roles and Needs of Multinational Pharma Companies to Expand Aug 2021
ทีเซลส์ ร่วมกับ พรีม่า จัดสัมมนา
ทีเซลส์ ร่วมกับ พรีม่า จัดสัมมนา
Roles and Needs of Multinational Pharma Companies to Expand R&D and Production to Thailand – ร่วมค้นหาคำตอบได้ใน Aug 2021
ทีเซลส์ ขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียน
ทีเซลส์ ขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียน
RTTP เจาะลึกการเขียนบทความ RTTP และกรณีศึกษา – สแกน QR Code เข้าร่วมประชุมสอบถามรายละเอียด : โทร. 0 2644 5499 ต่อ Aug 2021