โรงพยาบาลมหาราช ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(10 สิงหาคม 2561)

๑๐ ส.ค. ๒๐๑๘ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-10 ส.ค.-อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 08.30 น. ศูนย์แพทย์เขตเมือง ราชภัฏโคราช ชวนรักสุขภาพช่องปาก ในมหกรรมเปิดโลกสุขภาพ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 10.30 น. งาน 12 สิงหา รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระมาตามหา ราชินี ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(10 สิงหาคม 2561)

๑๐ ส.ค. ๒๐๑๘ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-10 ส.ค.-อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 08.30 น. ศูนย์แพทย์เขตเมือง ราชภัฏโคราช ชวนรักสุขภาพช่องปาก ในมหกรรมเปิดโลกสุขภาพ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 09.00 น. ปตท. จัดพิธีส่งมอบโครงการอาคารประหยัดพลังงานและ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน และ โครงการโรงเรือน ปลูกผักกางมุ้ง สร้างฝัน

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(10 สิงหาคม 2561)

๐๙ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-9 ส.ค.-อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 08.30 น. ศูนย์แพทย์เขตเมือง ราชภัฏโคราช ชวนรักสุขภาพช่องปาก ในมหกรรมเปิดโลกสุขภาพ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 10.30 น. งาน 12 สิงหา รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระมาตามหา ราชินี ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(10 สิงหาคม 2561)

๐๙ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-9 ส.ค.-อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 08.30 น. ศูนย์แพทย์เขตเมือง ราชภัฏโคราช ชวนรักสุขภาพช่องปาก ในมหกรรมเปิดโลกสุขภาพ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 09.00 น. ปตท. จัดพิธีส่งมอบโครงการอาคารประหยัดพลังงานและ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน และ โครงการโรงเรือน ปลูกผักกางมุ้ง สร้างฝัน