"รพ.พระรามเก้า" ร่วมกับ "7 รพ.ทั้งภาครัฐและเอกชน" จับมือ พันธมิตรจากประเทศเกาหลี จัดสัมมนา "DHTC BANGKOK 2023"

04 Sep 2023

โรงพยาบาลพระรามเก้า ร่วมกับ 7 โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย อันได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช, โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง, โรงพยาบาล นวเวช, BBH Hospital จับมือ บริษัท เนเวอร์ คลาวด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Naver Cloud Corp.,) ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ (Cloud Service Provider หรือ CSP) จากเกาหลีใต้ ร่วมจัด "สัมมนาเทคโนโลยีอัจฉริยะด้านสุขภาพที่ล้ำหน้าสู่อนาคต และความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในทางการแพทย์ ระหว่างไทย-เกาหลี (DHTC BANGKOK 2023 : Digital Healthcare Transformation Conference)" ครั้งแรกกับการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์

"รพ.พระรามเก้า" ร่วมกับ "7 รพ.ทั้งภาครัฐและเอกชน" จับมือ พันธมิตรจากประเทศเกาหลี จัดสัมมนา "DHTC BANGKOK 2023"

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า กล่าวว่า "นับว่าเป็นครั้งแรกที่โรงพยาบาลพระรามเก้า ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีกับบริษัทชั้นนำอย่าง บริษัท เนเวอร์ คลาวด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Naver Cloud Corp.,) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการระบบคลาวด์ (Cloud Service Provider หรือ CSP) แถวหน้าจากประเทศเกาหลีใต้ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย มาร่วมเป็นพันธมิตร อันได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช, โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง, โรงพยาบาลนวเวช, BBH Hospital ร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ ในการพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทางการแพทย์ขั้นสูง เพื่อความก้าวหน้าในการดูแลสุขภาพขั้นขีดสุด"

ในขณะที่ นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า เสริมว่า "ครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมมือกันของโรงพยาบาลเอกชนผู้นำด้านเทคโนโลยีทั้ง 7 โรงพยาบาลของประเทศไทย สู่การทดลองใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์จากบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศเกาหลีใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย ทั้งยังเป็นโอกาสให้โรงพยาบาลชั้นนำอื่นๆ อีกหลายแห่งในประเทศไทย ตลอดจนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้พบปะผู้เชี่ยวชาญและสัมผัสเทคโนโลยีล้ำสมัยในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์อีกด้วย"

ด้าน รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง รวีรัตน์ สิชฌรังษี กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันและที่ปรึกษาศูนย์โรงพยาบาลออนไลน์ โรงพยาบาลพระรามเก้า หรือ Praram9V เผยว่า "สำหรับงานสัมมนา DHTC BANGKOK 2023 : Digital Healthcare Transformation Conference ครั้งนี้ จะเน้นเรื่องเทคโนโลยีอัจฉริยะด้านสุขภาพที่ล้ำหน้าสู่อนาคตและความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในทางการแพทย์ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ร่วมกัน ระหว่างไทยและเกาหลี เราได้รวบรวมบริษัทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์

พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงจากประเทศเกาหลีและประเทศไทยมาเข้าร่วมในการสัมมนา และมีการแสดง การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง อาทิ การนำเสนอบทบาทของ AI ในการรักษา เช่น การใช้ AI ทำนายโรคจากข้อมูลทางพันธุกรรม หรือการใช้ AI ช่วยในการแปลงภาพทางการแพทย์ เป็นต้น ทั้งยังมีการนำเสนอผลการทดลองใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่ทางโรงพยาบาลได้ร่วมพัฒนากับบริษัทของประเทศเกาหลีอีกด้วย"

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง รวีรัตน์ กล่าวต่อไปว่า "ไม่เพียงเท่านี้ กลุ่มโรงพยาบาลและบริษัทพันธมิตรของเรา ยังมีการนำเสนอมุมมองต่อเทคโนโลยีทางการแพทย์ของบริษัทจากประเทศเกาหลี ที่ได้ให้ทางโรงพยาบาลได้ทดลองใช้ ทั้ง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, โรงพยาบาลกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช, โรงพยาบาลนวเวช, BBH Hospital และโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง ร่วมกับบริษัทจากประเทศเกาหลี ได้แก่ บริษัท MTEG ในเรื่อง Surgical Video Platform, บริษัท Curaum ในเรื่อง Oral environment originated healthcare solution , บริษัท QTT ในเรื่อง Easy Detection of Oral Diseases by Using Artifical Intelligence and Big Data Required From It, บริษัท CRESCOM ในเรื่อง AI Medical Solutions for Musculoskeletal System and Child Growth, บริษัท EMOCOG ในเรื่อง Digital Screening Tools for Dementia and ADHD, และ บริษัท Ichrogene ในเรื่อง AI Disease Predicting based on Genome Big Data"

"เราเชื่อว่า ในอนาคตอันใกล้ เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาททางการแพทย์มากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ในฐานะหนึ่งในสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำของเมืองไทย เราจะมุ่งมั่นต่อยอด และพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่ออุตสาหกรรมทางการแพทย์ ทั้งจะส่งเสริมการบูรณาการเทคโนโลยี AI ขั้นสูงในการดูแลสุขภาพเพื่อให้โรงพยาบาลพระรามเก้า เป็นโรงพยาบาลเอกชนผู้นำทางด้าน Digital healthcare เพื่อเป็น digital hospital อย่างเต็มรูปแบบโดยแท้จริง" นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ ทิ้งท้าย

"รพ.พระรามเก้า" ร่วมกับ "7 รพ.ทั้งภาครัฐและเอกชน" จับมือ พันธมิตรจากประเทศเกาหลี จัดสัมมนา "DHTC BANGKOK 2023"