เหอ จือ หวง ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

DIMET (Siam) ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

๐๘ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๗:๓๔

บมจ.ไดเมท (สยาม) จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 : ดร.วรดิศ ธนภัทร ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) นายเหอ จือ หวง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากขวา) ภายหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564