ข่าวประชาสัมพันธ์หนุนวิจัย | newswit

วช. หนุนวิจัยพัฒนาท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่
วช. หนุนวิจัยพัฒนาท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่
สัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองริมน้ำ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม – อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว Dec 2022
วช. หนุนวิจัยผลิตภัณฑ์แก้ปัญหานอนไม่หลับ
วช. หนุนวิจัยผลิตภัณฑ์แก้ปัญหานอนไม่หลับ
สำเร็จ การันตีด้วยรางวัลเหรียญทองนวัตกรรมโลก – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา โซ๊ะสลาม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ Mar 2022
เบทาโกร ทุ่ม 10 ล้าน หนุนวิจัยวัคซีนโควิด-19
เบทาโกร ทุ่ม 10 ล้าน หนุนวิจัยวัคซีนโควิด-19
ผ่านโครงการ BETAGRO #recover19 ร่วมสร้างชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนแก่สังคมไทย – นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ Jan 2021
เครือเบทาโกร สานต่อโครงการ BETAGRO
เครือเบทาโกร สานต่อโครงการ BETAGRO
#recover19 หนุนวิจัยวัคซีนโควิด-19 ร่วมสร้างชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนแก่สังคมไทย – นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ Jan 2021
กรุงไทยหนุนวิจัยวัคซีนโควิด เตรียมแพลตฟอร์มรองรับบริจาคโครงการวัคซีนเพื่อคนไทยเริ่ม
กรุงไทยหนุนวิจัยวัคซีนโควิด เตรียมแพลตฟอร์มรองรับบริจาคโครงการวัคซีนเพื่อคนไทยเริ่ม
18 ธ.ค. นี้ – นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ตามที่มูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรซ์ Dec 2020
ภาพข่าว: บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์
ภาพข่าว: บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์
กรุ๊ป ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยกระดับการแพทย์ไทย หนุนวิจัยกัญชา – Jul 2020
THG ผนึกความร่วมมือ มศว ยกระดับการแพทย์ไทย
THG ผนึกความร่วมมือ มศว ยกระดับการแพทย์ไทย
หนุนวิจัยกัญชา พร้อมร่วมมือด้านบริการวิชาการแก่ศูนย์หัวใจ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน – นายแพทย์บุญ Jul 2020
อว.ยกเครื่องมหาวิทยาลัยรัฐสู้ศึก”ดิสรัปชั่น”
อว.ยกเครื่องมหาวิทยาลัยรัฐสู้ศึก”ดิสรัปชั่น”
หนุนวิจัย-นวัตกรรมตอบโจทย์ประเทศ – ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ Mar 2020
สกสว. หนุนวิจัยยกระดับการเลี้ยงปลานิลเพิ่มมูลค่าหมื่นล้าน
สกสว. หนุนวิจัยยกระดับการเลี้ยงปลานิลเพิ่มมูลค่าหมื่นล้าน
– เมื่อไม่นานมานี้ รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการภารกิจการกำกับและติดตามการใช้งบประมาณ Feb 2020
กทปส. เปิดให้ทุน 300 ลบ.หนุนวิจัยและพัฒนาด้านการบริการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเต็มประสิทธิภาพ – กทปส. เดินเครื่องสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะโดยการเปิดรับโครงการสนับสนุนทุนประเภทที่1 ประจำปี 2563 วงเงินรวม 300,000,000 บาท ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ด้านการบริการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง ด้านการวิจัย รวมถึงด้านการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมจริยธรรม
สวพ.8 ต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สวพ.8 ต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หนุนวิจัยวัตถุดิบท้องถิ่นสร้างอัตลักษณ์ยกระดับอาชีพคนชุมชน – ด้านนายธัชธาวินท์ สะรุโณ Sep 2019
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล- เอสซีจี
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล- เอสซีจี
- ทันตแพทยสภา ลงนามความร่วมมือ หนุนการวิจัยทันตนวัตกรรม – ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร Jul 2018
ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ หนุนงานวิจัยปาล์มน้ำมัน
ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ หนุนงานวิจัยปาล์มน้ำมัน
มุ่งเป้าตอบสนองพัฒนาประเทศ – Mar 2018
สถาบันอาหาร ทำ MOU ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์
สถาบันอาหาร ทำ MOU ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์
พัฒนางานวิชาการ สร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมอาหาร – นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม Feb 2018
กสิกรไทย สวทช. สกว. หนุนวิจัยพัฒนานวัตกรรมผลิตอาหาร – นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญสามารถผลิตส่งขายได้ทั่วโลก โดยในปี 2560 ธุรกิจผลิตอาหารมีมูลค่า 619,201 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2561 จะมีมูลค่า 653,267 ล้านบาท เติบโต 4.50-6.50% ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศมาก ด้วยเหตุนี้ ธนาคารกสิกรไทย
สวรส. หนุนวิจัยพัฒนาระบบสุขภาพคนกรุง
สวรส. หนุนวิจัยพัฒนาระบบสุขภาพคนกรุง
– นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ Jan 2018
บอร์ดส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยฯ ไฟเขียวแนวทางหนุนวิจัย-ส่งเสริมงานศิลปะร่วมสมัย
บอร์ดส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยฯ ไฟเขียวแนวทางหนุนวิจัย-ส่งเสริมงานศิลปะร่วมสมัย
9 สาขา ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ร่วมสมัย-กระตุ้นใช้ศิลปะสร้างรายได้สู่ชุมชน-ประเทศ – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม Aug 2017
สจล. เดินหน้าหนุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สจล. เดินหน้าหนุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
“ป้องกันการก่อการร้าย” ชู 2 ผลงาน “หุ่นยนต์กู้และตรวจหาระเบิด” – “เสื้อเกราะกันกระสุน” เล็งต่อยอดเชิงพาณิชย์ – Jun 2017
กยท. ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยฯ ดึงงานวิจัยยางชั้นเลิศ มอบทุนวิจัยต่อยอดการพัฒนา – เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยหัวเรือหลัก คือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ยกทัพหน่วยงาน 6 ส. ได้แก่ (1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (2) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (3) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
สถิติป่วยโรคไตพุ่ง หนุนวิจัย R2P
สถิติป่วยโรคไตพุ่ง หนุนวิจัย R2P
พัฒนาระบบบริการ ชู คลองขลุงโมเดล ต้นแบบคลินิกชะลอไตเสื่อม – จากข้อมูลปี 2558 โดยกระทรวงสาธารณสุข พบว่า Sep 2016
รมว.สธ. หนุนวิจัยมุ่งเป้า Thai
รมว.สธ. หนุนวิจัยมุ่งเป้า Thai
CV Risk Score ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ – ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข เผยว่า โรคหัวใจและหลอดเลือด Apr 2015
วช. หนุนวิจัยเครื่องมือแพทย์สู่ภาคอุตสาหกรรม – กรุงเทพฯ--17 ธ.ค.--วช. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าว สนับสนุนงานวิจัยทางการแพทย์อย่างเต็มที่ พร้อมแนะภาคอุตสาหกรรมรณรงค์ ไทยคิด ไทยผลิต ไทยใช้ ในการสัมมนา เรื่อง "จุดประกายตลาดใหม่...นวัตกรรมวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ไทย ไม่ไกลเกินเอื้อม" ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขาธิการ วช. กล่าว
วช. หนุนวิจัยทรัพยากรน้ำรับมือวิกฤตการใช้น้ำของชุมชน – กรุงเทพฯ--3 พ.ย.--สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยถึงการสนับสนุนโครงการวิจัยที่ต้องการศึกษาการบริหารทรัพยากรน้ำ ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากบางปีก็เกิดปัญหาภัยแล้ง และในทางตรงกันข้ามจังหวัดที่อยู่ในพื้นลุ่ม ก็ประสบปัญหาน้ำท่วมเกิดความเสียหายและเดือดร้อนเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มที่นับวันจะมีทวีรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
สภานสพ. ให้ทุนหนุนวิจัยสื่อ – กรุงเทพฯ--28 ม.ค.--สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จับมือ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย มอบทุนเพื่อศึกษาวิจัยเชิงวิชาการด้านสื่อสารมวลชน หัวข้อ “การประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน” ผู้สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการส่งชิงทุนภายใน 26 ก.พ. 2553 รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ เปิดเผยว่า สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ร่วมกับสถาบันอิศรา
สกว. หนุนวิจัยวัฒนธรรมอิสลามมาลายู พัฒนาชุมชน 3 จังหวดชายแดนภาคใต้ – กรุงเทพฯ--19 พ.ย.--สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยพบสองประเด็นหลักโจทย์วิจัยจากพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ “การศึกษาและวัฒนธรรม” เตรียมสนับสนุนต่อให้ชาวบ้านทำวิจัยในชุดประเด็นวัฒนธรรมอิสลามมาลายูหวังช่วยคลี่คลายชีวิตความเป็นอยู่และความไม่สงบในพื้นที่จากความรู้ความเข้าใจที่ร่วมกันสร้างให้เกิดขึ้น ด้วยตระหนักว่าสถานการณ์ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3
สกว. หนุนวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ซิลเวอร์นาโนกับโปรตีนจากไหมไทยนำร่อง – กรุงเทพฯ--15 ต.ค.--สกว. สกว. สนับสนุนการวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมสนองความต้องการชาติ คาดภายใน 2 ปีมีผลงานให้เอกชนใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 5 โครงการ จดสิทธิบัตรได้อีกนับ 20 รายการ เมื่อวันที่ 11-13 ตุลาคม 2550 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 7
TCELS ดึงนักลงทุนไทย-เทศผลิตยาลดนำเข้า – กรุงเทพฯ--21 มี.ค.--TCELS TCELS ชี้ไทยพร้อมดึงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศลงทุนด้านอุตสาหกรรมผลิตยา มั่นใจมีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนายาใหม่ไม่แพ้ต่างชาติ ผุดสารพัดโครงการหนุนวิจัยและพัฒนายาให้ได้ประสิทธิภาพทัดเทียมสากล นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (TCELS) กล่าวในช่วงหนึ่งของการบรรยายให้กับ