เครือเบทาโกร สานต่อโครงการ BETAGRO #recover19 หนุนวิจัยวัคซีนโควิด-19 ร่วมสร้างชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนแก่สังคมไทย

27 Jan 2021

เครือเบทาโกร ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารคุณภาพชั้นนำของประเทศไทยเดินหน้าสานต่อโครงการ 'BETAGRO #recover19' สมทบทุนบริจาค 10,000,000 บาท มอบให้แก่โครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19 หวังร่วมสร้างชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนแก่สังคมไทย

เครือเบทาโกร สานต่อโครงการ BETAGRO #recover19 หนุนวิจัยวัคซีนโควิด-19 ร่วมสร้างชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนแก่สังคมไทย

นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร นำคณะผู้บริหารร่วมมอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท ภายใต้โครงการ 'BETAGRO #recover19' สนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างสภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย ร่วมรับมอบ ณ สภากาชาดไทย 

นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร เปิดเผยว่า "นับแต่แรกเริ่มของสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศ เครือเบทาโกรตระหนักดีถึงผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของคนไทย จึงได้มอบความช่วยเหลือเร่งด่วนให้แก่ภาครัฐ ภาคสาธารณสุข และภาคประชาชน ผ่านโครงการเฉพาะกิจ "BETAGRO #recover19" เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน   ต่อเนื่องมาถึงการระบาดระลอกใหม่ครั้งนี้ เครือเบทาโกร ยังเห็นความสำคัญของการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของคนไทย ซึ่งถือว่าเป็นตัวเร่งสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูด้านสุขภาพ และด้านเศรษฐกิจของประเทศให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้น

เครือเบทาโกร จึงมุ่งมั่นสานต่อโครงการ "BETAGRO #recover19" สมทบทุนบริจาคเงิน 10,000,000 บาท ให้แก่ "โครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19" ภายใต้การดำเนินการโดยสภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรหลักของประเทศไทยที่กำลังเร่งการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ด้วยหวังให้คนไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนป้องกัน    โควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพโดยเร็วที่สุด"

"เครือเบทาโกร เชื่อมั่นว่า ในสถานการณ์ขณะนี้ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนองค์กรสำคัญของประเทศไทยที่กำลังเร่งทำงานกันอย่างหนัก เพื่อการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของประชาชนคนไทย เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ และร่วมสร้างชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่คนไทยทุกคน" นายวสิษฐกล่าวปิดท้าย

เครือเบทาโกร สานต่อโครงการ BETAGRO #recover19 หนุนวิจัยวัคซีนโควิด-19 ร่วมสร้างชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนแก่สังคมไทย