เบทาโกร ทุ่ม 10 ล้าน หนุนวิจัยวัคซีนโควิด-19 ผ่านโครงการ BETAGRO #recover19 ร่วมสร้างชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนแก่สังคมไทย

29 Jan 2021

เครือเบทาโกร ร่วมสร้างโอกาสการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ เดินหน้าสานต่อโครงการ 'BETAGRO #recover19' สมทบทุนบริจาค 10,000,000 บาท มอบให้แก่โครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19 เพื่อชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนแก่สังคมไทย

เบทาโกร ทุ่ม 10 ล้าน หนุนวิจัยวัคซีนโควิด-19 ผ่านโครงการ BETAGRO #recover19 ร่วมสร้างชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนแก่สังคมไทย

นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร นำคณะผู้บริหารร่วมมอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท ภายใต้โครงการ 'BETAGRO #recover19' สนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างสภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้แทนจากสภากาชาดไทย ร่วมรับมอบ ณ สภากาชาดไทย

นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ เปิดเผยว่า "จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของคนไทย เครือเบทาโกรเล็งเห็นว่าสิ่งสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจของประเทศให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว คือโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของคนไทย ที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนองค์กรสำคัญที่กำลังเร่งทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่มีประสิทธิภาพโดยเร็วที่สุด จึงได้สานต่อโครงการ "BETAGRO #recover19" โดยร่วมสมทบทุนบริจาคเงิน 10,000,000 บาท ให้แก่ "โครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19" ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างสภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรหลักของประเทศไทยที่กำลังเร่งการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ด้วยหวังร่วมสร้างโอกาสการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ และร่วมสร้างชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่คนไทยทุกคน" นายวสิษฐกล่าว