ข่าวประชาสัมพันธ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ | newswit

กทม.เพิ่มประสิทธิภาพจัดระเบียบทางเท้า
กทม.เพิ่มประสิทธิภาพจัดระเบียบทางเท้า
- จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ – ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ สำนักการโยธา กทม. Feb 2020
ภาพข่าว: ทีมชนะเลิศ “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
ภาพข่าว: ทีมชนะเลิศ “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
ครั้งที่ 2” ศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เกาหลีใต้ – Jul 2016
ทีมเยาวชนสุดเจ๋งจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามคว้าสามรางวัล
ทีมเยาวชนสุดเจ๋งจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามคว้าสามรางวัล
จากการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2นิสิต Mar 2016
เวิร์คช็อปปูทางค้นหาทีมฮีโร่มือหนึ่ง...เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น
เวิร์คช็อปปูทางค้นหาทีมฮีโร่มือหนึ่ง...เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น
– เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนคนเก่งที่เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น บริษัท ซีเกท Jan 2016
“การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2” ช่วยผู้บกพร่องทางการเห็นให้ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น – เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้พิการนั้นมีข้อจำกัดในการดำรงชีวิต ซึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกจำนวนมากที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้พิการแต่ก็ยังไม่เพียงพอ และจากสถิติพบว่าจำนวนผู้บกพร่องทางการเห็นที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสูงถึง 189,407 คน
สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว เปิดตัว “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2” – "การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ" ครั้งที่ 2 นี้ เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาไทยได้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ โจทย์การประกวดในปีนี้จะมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทางสายตาให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ
พม. MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับรถประจำทางใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ชานต่ำ หวังให้คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์หรือผู้มีความอ่อนแอทางร่างกายมีคุณภาพชีวิตที่ดี – พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ
“ทีมไอนอยด์ (iNoid) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ทีมไบโอแม็กซ์ (BIOMAX) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อคนพิการครั้งที่ 1” – การแข่งขันระดับประเทศนี้จัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
ซีเกทมอบทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลงานรวมมูลค่า 400,000 บาท แก่ 8 ทีมที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” – จากการแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขัน เมื่อช่วงปลายปี 2557 การเข้าร่วมเวิร์คช็อปทั้ง 2 ครั้งและการนำเสนอรายงานการออกแบบ ครั้งที่ 1 เมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้น มีนิสิตนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน และมีทีมที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 8 ทีม จาก 6
ภาพข่าว: ซีเกทมอบทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลงานรวมมูลค่า 400,000 บาท แก่ 8 ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” –
พม.ย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสทางสังคม – ว่าที่ร้อยตรีศรันย์ กล่าวว่า จากทั้ง ๓ กรณี ได้แก่ เด็กหญิง ๘ คนพี่น้อง อายุ ๔-๑๔ ปี ใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก ต้องอดมื้อกินมื้อ เนื่องจากแม่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวถูกจับดำเนินคดี ส่วนพ่อมีร่างกายพิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้หาเลี้ยงครอบครัวได้ ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี และกรณีชายอายุ ๓๘ ปี ร่างกายพิการถูกตัดขาทิ้งทั้ง ๒ ข้าง
ภาพข่าว: ซีเกทเทพารักษ์ต้อนรับคณะผู้เข้าประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
ภาพข่าว: ซีเกทเทพารักษ์ต้อนรับคณะผู้เข้าประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
– ซีเกทสนับสนุนการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิต Dec 2014
ภาพข่าว: ผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” –
ภาพข่าว: รองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานเทพารักษ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินเพื่อสนับสนุน“การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” –
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ร่วมพันธมิตร แถลงข่าวเปิดตัว “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” – การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อป้องกันการล้ม อุปกรณ์แจ้งเตือนก่อนการล้ม หรืออุปกรณ์ช่วยป้องกันการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากล้มของผู้ป่วย/คนพิการที่มีอาการอัมพาตครึ่งซีก
กสทช. เปิดเวทีระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีสิ่งอำนวย ความสะดวกสำหรับคนพิการ คนสูงอายุ หรือคนด้อยโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร – กรุงเทพฯ--27 ก.พ.--กสทช. วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงาน กสทช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นต่อ (ร่าง) แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ คนสูงอายุ หรือคนด้อยโอกาส โดยมีหน่วยงานวิชาการต่างๆ อาทิ
เผยมติ ครม. เห็นชอบมาตรการผลักดันการจัดสวัสดิการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน – กรุงเทพฯ--28 ธ.ค.--พม. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธ.ค.๕๕ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ เวลา ๑๕.๓๐ น.ว่า จากการติดตามความคืบหน้าในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ) (กพช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม
รมว.พม. เผย ครม. เห็นชอบมาตรการผลักดันการจัดสวัสดิการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการมอบ ๔ หน่วยงาน จัดทำแผนรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน – กรุงเทพฯ--24 ธ.ค.--พม. เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ตึกบัญชา ๑ ชั้น ๕ ทำเนียบรัฐบาล นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ นายสันติ พร้อมพัฒน์
กทม.เร่งปรับปรุงทางเท้าเตรียมรับประชุมสมัชชาคนตาบอดโลกพ.ย.นี้ – กรุงเทพฯ--6 ก.ค.--กองประชาสัมพันธ์ กทม. นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำรวจเส้นทาง พร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ บริเวณ ถ.สุขุมวิทช่วงหน้าสวนเบญจสิริ-ซ.สุขุมวิท22 และสยามเซ็นเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลก ครั้งที่ 8 WBU-ICEVI 2012 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-18 พ.ย.55
ก.ไอซีที ระดมความคิดเห็นพัฒนา ICT และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ – กรุงเทพฯ--26 ม.ค.--ก.ไอซีที นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) ครั้งที่ 5 ตามกฎกระทรวงมาตรา 20 (6) แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ภายใต้ โครงการพัฒนา ICT
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโลยี จัดงานแถลงข่าว i-CREATe 2011 – กรุงเทพฯ--4 ก.ค.--ก.ไอซีที ขอเชิญร่วมงาน แถลงข่าว i-CREATe 2011งานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการครั้งที่ 5 (The fifth International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology) พบกับ ตัวอย่างผลงานของเยาวชนที่เข้าร่วมประประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการของนักศึกษา โครงงาน
พม. จัดงานแถลงข่าว “ พิธีประกาศเกียรติคุณสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๓ และ ประชุมประชาพิจารณ์เรื่อง “ ร่างกฎกระทรวง พม.ว่าด้วยการกำหนดลักษณะหรือจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ” – กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ(พก.) เชิญร่วมงานแถลงข่าว “ พิธีประกาศเกียรติคุณสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๓ และ ประชุมประชาพิจารณ์เรื่อง “
เนคเทค ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเวทีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทางการได้ยิน – กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--เนคเทค ตามที่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีงานเวทีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทางการได้ยินในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2547 เวลา 08:30 – 12:00 น. ณ ห้องบุษกร (106) อาคารเนคเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รังสิต ปทุมธานี หมายเหตุ