ซีเกทมอบทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลงานรวมมูลค่า 400,000 บาท แก่ 8 ทีมที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ”

02 Mar 2015
บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดงานนำเสนอผลความคืบหน้า “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 พร้อมทั้งมอบเงินทุนสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาแต่ละทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรี สแควร์

จากการแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขัน เมื่อช่วงปลายปี 2557 การเข้าร่วมเวิร์คช็อปทั้ง 2 ครั้งและการนำเสนอรายงานการออกแบบ ครั้งที่ 1 เมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้น มีนิสิตนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน และมีทีมที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 8 ทีม จาก 6 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย นำเสนอรายงานความคืบหน้าการทำงานให้คณะกรรมการพิจารณา โดยแต่ละทีมได้นำคำแนะนำของคณะกรรมการไปค้นคว้าและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งรับคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อการสร้างชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพ

หลังจากจบการนำเสนอผลงาน นายสุรัตน์ เสมาพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนมอบทุนสนับสนุนให้กับนิสิตนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 8 ทีม ทีมละ 50,000 บาท รวมมูลค่า 400,000 บาท

การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาไทยได้พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ซึ่งจะช่วยป้องกันการล้มของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกและ/หรือช่วยลดอาการบาดเจ็บอันเนื่องจาก การล้ม การแข่งขันนี้จะเป็นเวทีในการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ นักกายภาพบำบัด วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหุ่นยนต์รวมทั้งนักวิชาการ โดยเวิร์คช็อปที่จะจัดขึ้นให้กับผู้เข้าแข่งขันนั้นจะเอื้ออำนวยให้มีการใช้ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ รวมทั้งเทคนิคอันทันสมัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ดังนั้น นอกจากการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าแข่งขันยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์การออกแบบในทุกแง่มุมเพื่อที่จะสามารถออกแบบผลงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยได้มากที่สุด

สำหรับผู้สนใจ สามารถเข้าชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและนิทรรศการตลอดทั้งงานได้ฟรี โดยทั้ง 8 ทีมจะนำเสนอผลงานในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม ศกนี้ เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ บริเวณโถงลิฟท์แก้ว ชั้น G อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ