สถาบันวิจัยสังคม ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม การใช้โปรแกรม STATA เพื่อการจัดการข้อมูล และการวิจัย

๐๗ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๓๒

กรุงเทพฯ-7 ก.ค.-มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม การใช้โปรแกรม STATA เพื่อการจัดการข้อมูลและการวิจัย พบกับบรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ เมธีวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม การใช้โปรแกรม STATA เพื่อการจัดการข้อมูลและการวิจัย ครั้งที่

๐๓ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๕๙

กรุงเทพฯ-3 เม.ย.-มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม การใช้โปรแกรม STATA เพื่อการจัดการข้อมูลและการวิจัย พบกับบรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ เมธีวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ

ภาพข่าว: พัฒนานาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ สู่การท่องเที่ยวมรดกโลก

๐๖ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๑:๕๕

กรุงเทพฯ-6 ก.พ.-มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนานาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ สู่การท่องเที่ยวมรดกโลก สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชร หรือ อพท.๔ จัด

มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอพท.๔ จัดการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในพื้นที่มรดกโลก

๑๓ ม.ค. ๒๐๑๗ ๐๘:๕๖

กรุงเทพฯ-13 ม.ค.-มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสุโขทัย และวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดกำแพงเพชร เน้นศิลปะการแสดงประจำท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่าเชิงศิลปวัฒนธรรมและมูลค่าการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่มรดกโลก รับสมัครภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.วิชุลดา มาตันบุญ

นพ.ประเวศ วะสี: กระจายทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรม 'บีบคั้น' ประเทศไทยทุกทาง

๒๑ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๘:๐๓

กรุงเทพฯ-21 ส.ค.-สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย การกระจายทรัพยากรในประเทศไทยไม่เป็นธรรมอย่างมาก มากเท่าไหร่ควรวิจัยออกมาให้แน่นอน ปรากฎการณ์ 10:90 และ 90:10 อาจเป็นจริง คือคน 10% เป็นเจ้าของทรัพยากร 90% ของประเทศ และคน 90% ของประเทศ เหลือทรัพยากรเพียง 10% เท่านั้น 21 สิงหาคม 2557

การประชุม เรื่อง กะเหรี่ยงศึกษา โดยศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา (CESD) ม.เชียงใหม่ และกระทรวงวัฒนธรรม

๑๖ ม.ค. ๒๐๑๔ ๑๗:๓๙

กรุงเทพฯ-16 ม.ค.-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กำหนดการการประชุม เรื่อง กะเหรี่ยงศึกษา ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2557 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2557 โดยศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา (CESD) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และกระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมอาคารรวมและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม

รับสมัครข้าราชการพลเรือนร่วมอบรมนักสร้างสุของค์กร *ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย*

๐๒ ม.ค. ๒๐๑๔ ๑๑:๕๙

กรุงเทพฯ-2 ม.ค.-สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ จุฬาฯ ร่วมกับ สสส. เปิดรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญในทุกสังกัด เข้าร่วมอบรมหลักสูตร นักสร้างสุของค์กร โดยเปิดอบรม รุ่นที่ 1/57 วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2557 และ รุ่นที่ 2/57 วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์

สสส. จัดงานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมเดินหน้าองค์กรแห่งความสุข เพิ่มคุณภาพชีวิตข้าราชการไทย

๐๕ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๕๓

กรุงเทพฯ-5 ส.ค.-สสส. จากความร่วมมือระหว่าง สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการดำเนินแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ เพื่อสร้าง องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ภายใต้แนวคิด หลักความสุข 8

ภาพข่าว: สร้างสุของค์กร

๒๒ มี.ค. ๒๐๑๓ ๑๔:๐๔

กรุงเทพฯ-22 มี.ค.-สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร นักสร้างสุของค์กร (นสอ.) รุ่นที่ 1 โดยมี นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

ภาพข่าว: เพิ่มคุณภาพชีวิต

๒๘ ธ.ค. ๒๐๑๒ ๑๐:๓๑

กรุงเทพฯ-28 ธ.ค.-สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ พัฒนาบุคลากรเพื่อความรู้คู่คุณภาพชีวิต รุ่นที่ 1 โดยมี นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ , ดร. ศิริเชษฐ์ สังขะมาน

ขอเชิญร่วมเสวนาและรายงานข่าวสนทนาสาธารณะเพื่อร่วมสร้างความเป็นธรรม จน-รวย ในโรงเรียน

๑๖ พ.ย. ๒๐๑๒ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-16 พ.ย.-SIRNet สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet Social Inequity Reduction Network) คณะครุศาสตร์ สถาบันวิจัยสังคม ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะเครือข่ายภาคีองค์กรเพื่อขับเคลื่อนความเป็นธรรมทางสุขภาพและสังคม

ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงาน ประชุมทางวิชาการเวทีภาคกลางและภาคตะวันออก แผ่นดินเดียวกันแต่อยู่คนละโลก?:สังคมวิทยากับจินตนาการเพื่ออนาคต

๐๙ ก.ย. ๒๐๑๐ ๑๓:๓๑

กรุงเทพฯ-9 ก.ย.-มหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายสังคมวิทยาภาคกลางและภาคตะวันออก และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน

ม.บูรพาจัดประชุมทางวิชาการเวทีภาคกลางและภาคตะวันออก เรื่อง แผ่นดินเดียวกันแต่อยู่คนละโลก? :สังคมวิทยากับจินตนาการเพื่ออนาคต

๒๖ ส.ค. ๒๐๑๐ ๑๓:๔๔

กรุงเทพฯ-26 ส.ค.-มหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสาขาสังคมวิทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการเวทีภาคกลางและภาคตะวันออก

TK park เชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายในหัวข้อ ยิปซีทะเล : วิถีกล้า อันดามัน

๐๑ ธ.ค. ๒๐๐๙ ๑๔:๓๙

กรุงเทพฯ-1 ธ.ค.-คบคิด สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park มูลนิธิเพื่อนชนเผ่า โครงการนำร่องอันดามัน และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายในหัวข้อ ยิปซีทะเล: วิถีคนกล้า อันดามัน Sea Gypsy: Braving the Andaman Sea จำนวนกว่า 30 ภาพ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(8 ตุลาคม 2552)

๐๘ ต.ค. ๒๐๐๙ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-8 ต.ค.-อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2552 09.00 น. - 16.30 น. สถาบันวิจัยสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และคณะทำงานมหกรรมประชาชนอาเซียน จัด เสวนา เรื่อง เดิมพันอาเซียน : ประเด็นท้าทายต่อ สังคมไทย ณ ห้องจุมภฎ พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำ ไพพรรณี 12.30 น. โรช

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(8 ตุลาคม 2552)

๐๗ ต.ค. ๒๐๐๙ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-7 ต.ค.-อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2552 09.00 น. - 16.30 น. สถาบันวิจัยสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และคณะทำงานมหกรรมประชาชนอาเซียน จัด เสวนา เรื่อง เดิมพันอาเซียน : ประเด็นท้าทายต่อ สังคมไทย ณ ห้องจุมภฎ พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำ ไพพรรณี 12.30 น. โรช

สถาบันวิจัยสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะทำงานมหกรรมประชาชนอาเซียน จัดเสวนา เรื่อง เดิมพันอาเซียน :

๐๕ ต.ค. ๒๐๐๙ ๑๑:๕๙

กรุงเทพฯ-5 ต.ค.-สถาบันวิจัยสังคม เดิมพันอาเซียน : ประเด็นท้าทายต่อสังคมไทย 8 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ ห้องจุมภฎ พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จัดโดย สถาบันวิจัยสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะทำงานมหกรรมประชาชนอาเซียน 08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 09.10 น.

เชิญร่วมงานเสวนาเรื่อง ชาวเล : พลวัตชาติพันธุ์กับการฟื้นฟูชีวิตท้องถิ่น

๒๓ มิ.ย. ๒๐๐๙ ๑๑:๑๓

กรุงเทพฯ-23 มิ.ย.-คบคิด สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย (IRASEC) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสถาบันวิจัยสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาเรื่อง ชาวเล: พลวัตชาติพันธุ์กับการฟื้นฟูชีวิตท้องถิ่น และ นิทรรศการเรื่อง

ภาพข่าว: แป๋งขี้เหยื่อ หื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ

๑๖ ก.ย. ๒๐๐๘ ๑๑:๒๙

กรุงเทพฯ-16 ก.ย.-เซ็นทรัลพัฒนา ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ (ที่ 4 จากซ้าย) อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน แป๋งขี้เหยื่อ หื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ โดยมีคุณสุพิชญา สุรคุปต์ (ที่3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

มูลนิธิโลกสีเขียว ร่วมกับ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park จัดงานเสวนาเรื่อง ตะกั่วที่คลิตี้ มรดกที่ไม่อยากได้

๓๑ ก.ค. ๒๐๐๘ ๑๐:๐๑

กรุงเทพฯ-31 ก.ค.-เจดับบลิว พับบลิค รีเลชั่นส์ มูลนิธิโลกสีเขียว ร่วมกับ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park จัดงานเสวนาเรื่อง ตะกั่วที่คลิตี้ มรดกที่ไม่อยากได้ โดย - ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ นักคิด นักเขียน - รศ. ศรีศักร วัลลิโภดม นักมานุษยวิทยาและนักโบราณคดี - รศ. สุริชัย

ผนึกกำลังชุมชนร่วมใจ แป๋งขี้เหยื่อหื้อเป็นทุน เพื่อลดการเผาขยะ

๑๙ มิ.ย. ๒๐๐๘ ๑๓:๕๔

กรุงเทพฯ-19 มิ.ย.-เซ็นทรัลพัฒนา สถาบันวิจัยสังคมบูรณาการ ร่วมกับ คณะวิจิตรศิลป์ และ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการ แป๋งขี้เหยื่อหื้อเป็นทุน เพื่อลดการเผาขยะ ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้ เพื่อลดมลพิษทางอากาศจากการเผาโดยได้รับความมือจากแต่ละชุมชนต่างๆ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(8 เมษายน 2549)

๐๗ เม.ย. ๒๐๐๖ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-7 เม.ย.-อินโฟเควสท์วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 254913.00 น. สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เสา วนาเชิงวิชาการ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม หลัง 2 เมษายน 2549 ณ ม.ธุรกิจบัญฑิตย์14.00 น. พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง ร่วมกับ ไอ เอดดูเคชั่นโซน แถลงข่าวโครงการ TARO FREE NET'50 ณ สยามพารากอ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(8 เมษายน 2549)

๐๘ เม.ย. ๒๐๐๖ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-8 เม.ย.-อินโฟเควสท์วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 254913.00 น. สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เสา วนาเชิงวิชาการ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม หลัง 2 เมษายน 2549 ณ ม.ธุรกิจบัญฑิตย์14.00 น. พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง ร่วมกับ ไอ เอดดูเคชั่นโซน แถลงข่าวโครงการ TARO FREE NET'50 ณ สยามพารากอ