ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันคุณวุฒิ | newswit

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ นำไปสู่การผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน – โดย 18 Sep
สคช. เปิดเวทีสัมมนาชี้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ
สคช. เปิดเวทีสัมมนาชี้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ
ป้อนกำลังคนได้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน ลดความสูญเสีย สูญเปล่าที่เกิดจากภาคการศึกษาทั้งระบบ – นางสาวจุลลดา 28 Aug
ACC SPU ร่วมกับ TPQI จัดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ACC SPU ร่วมกับ TPQI จัดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย และอาชีพผู้ปฏิบัติงานบัญชี ระดับ 3 สำหรับนักศึกษาคณะบัญชี – 24 Aug
สคช.-มรภ.สวนสุนันทา จับมือใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพพัฒนากำลังคน
สคช.-มรภ.สวนสุนันทา จับมือใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพพัฒนากำลังคน
หนุนบุคลากรใช้แพลตฟอร์ม EWE ตอบโจทย์การมีงานทำ – นางสาวจุลลดา ระบุว่า 22 Aug
รมว.สุชาติ เผยข่าวดีรับโชค 2 ชั้น
รมว.สุชาติ เผยข่าวดีรับโชค 2 ชั้น
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ รับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มฟรี – นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 09 Aug
สคช. นำทีมเยือน สปป.ลาว แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทน
สคช. นำทีมเยือน สปป.ลาว แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทน
สร้างความมั่นคงทางพลังงานของทั้ง 2 ประเทศ – โดยมีผู้แทนจากประเทศลาว ประกอบด้วย ท่านวีละพอน วิชุนนะลาด 14 Jul
สคช. รวมพลภาคธุรกิจ 4 กลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่
สคช. รวมพลภาคธุรกิจ 4 กลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่
ยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ – ประกอบไปด้วย บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 12 Jul
สคช.-กรมพัฒฯ แท็กทีม ดันผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สคช.-กรมพัฒฯ แท็กทีม ดันผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ – นางสาวจุลลดา กล่าวว่า การทำงานร่วมกันของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 Jun
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ
จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 เดินหน้ามุ่งพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 16 Jun
สคช. ร่วมขยายฐานการรับรู้ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สคช. ร่วมขยายฐานการรับรู้ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เสริมทัพด้วยมาตรฐานอาชีพเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ ยกระดับความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากล – 22 Mar
ขยายเครือข่าย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ขยายเครือข่าย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
จับมือ 4 องค์กร ร่วมพัฒนากำลังคนของประเทศด้วยแพลตฟอร์ม EWE – นายนคร กล่าวว่า ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทั้ง 4 21 Feb
สคช. - สพร. - สคส. ผนึกกำลังเพิ่มความเข้มข้นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สคช. - สพร. - สคส. ผนึกกำลังเพิ่มความเข้มข้นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ด้วยการยกระดับบุคลากรภาครัฐด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ – นายสุรพล กล่าวว่า จากนี้ไป 15 Feb
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมิน เพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีพประชาสัมพันธ์ 13 Feb
สคช.-ดีแทค ประเดิมเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลบุคลากรท้องถิ่น
สคช.-ดีแทค ประเดิมเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลบุคลากรท้องถิ่น
อบจ.สุพรรณบุรี ก่อนขยายผลไปยัง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ – นางสาววรชนาธิป บอกว่า การอบรมเติมเต็มทักษะด้านดิจิทัล 01 Feb
สคช. รุกคืบดึง สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย
สคช. รุกคืบดึง สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย
ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ – นางสาววรชนาธิป 02 Dec
สถานประกอบการก็มีมาตรฐานอาชีพของตัวเองได้
สถานประกอบการก็มีมาตรฐานอาชีพของตัวเองได้
– นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า สคช. ได้กำหนดข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 04 Nov
สคช. หารือ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย
สคช. หารือ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สร้างการยอมรับผู้ในอยู่ในอาชีพ ให้รับการยอมรับในประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ – 20 Oct
สคช.-IOM จับมือ โรงแรมเดอะสุโกศล
สคช.-IOM จับมือ โรงแรมเดอะสุโกศล
เร่งยกระดับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ให้เป็นแม่บ้านในโรงแรมมืออาชีพ พร้อมให้บริการรองรับนักท่องเที่ยว – นางสาววรชนาธิป 12 Oct
สคช. - กพร. สานพลังพัฒนากำลังแรงงานให้มีประสิทธิภาพ
สคช. - กพร. สานพลังพัฒนากำลังแรงงานให้มีประสิทธิภาพ
ด้วยการเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน สร้างการยอมรับในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ – นายสุรพล พลอยสุข 12 Oct
ก.แรงงาน จับมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ก.แรงงาน จับมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
พัฒนากำลังแรงงานเทียบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ – นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า 11 Oct
ก.แรงงาน จับมือ ภาครัฐ ภาคเอกชนระดับแนวหน้า
ก.แรงงาน จับมือ ภาครัฐ ภาคเอกชนระดับแนวหน้า
พัฒนาแพลตฟอร์มอัจฉริยะเชื่อมโยงฐานข้อมูลพัฒนากำลังคน – ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก นายสุชาติ ชมกลิ่น Sep 2022
AAT พร้อมเป็นต้นแบบสถานประกอบการยอมรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ
AAT พร้อมเป็นต้นแบบสถานประกอบการยอมรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ
และร่วมมือกับ สคช. พัฒนากำลังแรงงานให้เป็นคนคุณภาพด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ – นายนคร กล่าวว่า การร่วมมือกันครั้งนี้ Sep 2022
สคช. ติวเข้ม อสม. สระบุรี ยกระดับเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ
สคช. ติวเข้ม อสม. สระบุรี ยกระดับเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ
เตรียมขยายผลทั่วประเทศ – นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า ประเทศไทยเวลานี้อยู่ในสังคมผู้สูงวัย ซึ่งเป็นปัจจัยขับ Aug 2022
ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์
นำคณะแถลงผลการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ – นายวิษณุ เครืองาม Aug 2022
ไมโครซอฟท์จับมือ สคช. เดินหน้ายกระดับสมรรถนะทักษะเชิงดิจิทัลแรงงานไทย
ไมโครซอฟท์จับมือ สคช. เดินหน้ายกระดับสมรรถนะทักษะเชิงดิจิทัลแรงงานไทย
เปิดทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล ภายใต้ 'โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน' – Aug 2022
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม
กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดแถลงผลการปฏิรูป 19 สิงหาคมนี้ – นอกจากนี้ Aug 2022
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดรับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีพประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 / 2565 ถึง 21 Jul 2022
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดรับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีพประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2565 ถึง 31 Jun 2022
สคช. บุกเยาวราช ยามค่ำคืน ยกนิ้ว
สคช. บุกเยาวราช ยามค่ำคืน ยกนิ้ว
มอบป้ายมืออาชีพให้ 60 ร้านเด็ด ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว – นางสาววรชนาธิป Feb 2022