ข่าวประชาสัมพันธ์รุ่นที่6 | newswit

สมาคมการตลาดฯ เปิดคอร์สใหม่ Digital
สมาคมการตลาดฯ เปิดคอร์สใหม่ Digital
Marketing in Action รุ่นที่ 6 เริ่ม 9 กุมภาพันธ์ นี้ เปิดรับจำนวนจำกัด 40 ที่นั่ง – 22 Jan
ประกันสังคม เดินสาย จ. พิจิตร
ประกันสังคม เดินสาย จ. พิจิตร
เตรียมจัดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่ เครือข่ายประกันสังคม รุ่นที่ 6 พร้อมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 18 15 Dec
Tockto จับมือ Depa ททท. หอการค้าไทย
Tockto จับมือ Depa ททท. หอการค้าไทย
และ กสศ. สานต่อโครงการ New Me ปีนี้พูดอังกฤษได้ รุ่นที่ 6 พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับกลุ่มคนในธุรกิจการท่องเที่ยวและ 30 Nov
MAT เปิดหลักสูตร Data and Insight
MAT เปิดหลักสูตร Data and Insight
Driven Marketing รุ่นที่ 6 อีกครั้งตามคำเรียกร้อง หลักสูตรเพื่อการอัพสกิลการทำการตลาดยุคใหม่ของคุณด้วยการใช้ข้อมูลและอิน 18 Jul
คณะผู้บริหารหลักสูตร ดิจิทัล CEO
คณะผู้บริหารหลักสูตร ดิจิทัล CEO
รุ่นที่ 6 ร่วมส่งเสริมการศึกษาน้องคนพิการ – 27 Jun
ดีป้า มอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ดีป้า มอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
รุ่นที่ 6 – พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่ 21 Jun
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปัจฉิมนิเทศ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาป.ตรี รุ่นที่ 6 เตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การมีงานทำ – โดยการปัจฉิมฯ 31 May
สนพ.แพร่ มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สนพ.แพร่ มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รุ่นที่ 6/2566 – ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับมอบเครื่องมือทำมาหากินเป็นเตาอบไฟฟ้าและเครื่องผสมอาหาร คนละ 1 May 2023
โซลวาซู ชวนเหล่านักช้อปจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมดื่มด่ำไปกับโลกแห่งมรดก
โซลวาซู ชวนเหล่านักช้อปจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมดื่มด่ำไปกับโลกแห่งมรดก
ศิลปะ และความงามแบบเกาหลี กับแคมเปญ LazMall Super Brand Day ระดับภูมิภาคเป็นครั้งแรก – โซลวาซู (Sulwhasoo) Apr 2023
เอ็นไอเอ ผนึกกำลัง ซีอีเอ ตอกย้ำความสำเร็จ
เอ็นไอเอ ผนึกกำลัง ซีอีเอ ตอกย้ำความสำเร็จ
เปิดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม รุ่นที่ 6 (CCIO 2023) มุ่งมั่นสร้างนักพัฒนาเมืองคุณภาพระดับประเทศ – Mar 2023
โครงการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน
โครงการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน
ICT สู่สังคม Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ Social App รุ่นที่ 6 – คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ Mar 2023
ดีป้า-หลักสูตรผู้นำส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ดีป้า-หลักสูตรผู้นำส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
รุ่นที่ 6 (Digital CEO6) ศึกษายุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ ประเทศออสเตรีย – กรณีศึกษาเมืองอัจฉริยะ Mar 2023
คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่
คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่
6 ศึกษาดูงาน อพวช. – โดยมี ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ Mar 2023
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร
การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล – Mar 2023
สนพ.แพร่ ติดตามผลการฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สนพ.แพร่ ติดตามผลการฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
รุ่นที่ 6/2566 – โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 - 5, 11 - 12 และ 18 กุมภาพันธ์ 2566 มีผู้รับการฝึกอบรม จำนวน 24 คน Feb 2023
ดีป้า สานต่อภารกิจสร้างผู้นำยุคดิจิทัล
ดีป้า สานต่อภารกิจสร้างผู้นำยุคดิจิทัล
เปิดหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 6 – นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Feb 2023
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค
4.0 (Gig worker) รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ปลูกต้นโกโก้ Feb 2023
สนพ.แพร่ ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน
สนพ.แพร่ ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน
รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 มีผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 24 คน Feb 2023
ดีป้า ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ดีป้า ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
Digital CEO รุ่นที่ 6 – ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า Dec 2022
โค้งสุดท้ายกับการสมัครเข้าร่วมหลักสูตร
โค้งสุดท้ายกับการสมัครเข้าร่วมหลักสูตร
ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 – Nov 2022
ดีป้า เดินหน้ายกระดับทักษะดิจิทัลผู้บริหารระดับสูงรัฐ
ดีป้า เดินหน้ายกระดับทักษะดิจิทัลผู้บริหารระดับสูงรัฐ
- เอกชนต่อเนื่อง ผ่าน หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 – ผศ.ดร.ณัฐพล Oct 2022
ดีป้า เดินหน้ายกระดับทักษะดิจิทัลผู้บริหารระดับสูงรัฐ-เอกชนต่อเนื่อง
ดีป้า เดินหน้ายกระดับทักษะดิจิทัลผู้บริหารระดับสูงรัฐ-เอกชนต่อเนื่อง
ผ่าน 'หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6' – ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ Oct 2022