ข่าวประชาสัมพันธ์รุ่นที่6 | newswit

MAT เปิดหลักสูตร Data and Insight
MAT เปิดหลักสูตร Data and Insight
Driven Marketing รุ่นที่ 6 อีกครั้งตามคำเรียกร้อง หลักสูตรเพื่อการอัพสกิลการทำการตลาดยุคใหม่ของคุณด้วยการใช้ข้อมูลและอิน 18 Jul
คณะผู้บริหารหลักสูตร ดิจิทัล CEO
คณะผู้บริหารหลักสูตร ดิจิทัล CEO
รุ่นที่ 6 ร่วมส่งเสริมการศึกษาน้องคนพิการ – 27 Jun
ดีป้า มอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ดีป้า มอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
รุ่นที่ 6 – พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่ 21 Jun
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปัจฉิมนิเทศ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาป.ตรี รุ่นที่ 6 เตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การมีงานทำ – โดยการปัจฉิมฯ 31 May
สนพ.แพร่ มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สนพ.แพร่ มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รุ่นที่ 6/2566 – ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับมอบเครื่องมือทำมาหากินเป็นเตาอบไฟฟ้าและเครื่องผสมอาหาร คนละ 1 03 May
โซลวาซู ชวนเหล่านักช้อปจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมดื่มด่ำไปกับโลกแห่งมรดก
โซลวาซู ชวนเหล่านักช้อปจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมดื่มด่ำไปกับโลกแห่งมรดก
ศิลปะ และความงามแบบเกาหลี กับแคมเปญ LazMall Super Brand Day ระดับภูมิภาคเป็นครั้งแรก – โซลวาซู (Sulwhasoo) 20 Apr
เอ็นไอเอ ผนึกกำลัง ซีอีเอ ตอกย้ำความสำเร็จ
เอ็นไอเอ ผนึกกำลัง ซีอีเอ ตอกย้ำความสำเร็จ
เปิดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม รุ่นที่ 6 (CCIO 2023) มุ่งมั่นสร้างนักพัฒนาเมืองคุณภาพระดับประเทศ – 24 Mar
โครงการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน
โครงการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน
ICT สู่สังคม Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ Social App รุ่นที่ 6 – คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 22 Mar
ดีป้า-หลักสูตรผู้นำส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ดีป้า-หลักสูตรผู้นำส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
รุ่นที่ 6 (Digital CEO6) ศึกษายุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ ประเทศออสเตรีย – กรณีศึกษาเมืองอัจฉริยะ 22 Mar
คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่
คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่
6 ศึกษาดูงาน อพวช. – โดยมี ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ 21 Mar
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร
การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล – 14 Mar
สนพ.แพร่ ติดตามผลการฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สนพ.แพร่ ติดตามผลการฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
รุ่นที่ 6/2566 – โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 - 5, 11 - 12 และ 18 กุมภาพันธ์ 2566 มีผู้รับการฝึกอบรม จำนวน 24 คน 21 Feb
ดีป้า สานต่อภารกิจสร้างผู้นำยุคดิจิทัล
ดีป้า สานต่อภารกิจสร้างผู้นำยุคดิจิทัล
เปิดหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 6 – นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 17 Feb
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค
4.0 (Gig worker) รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ปลูกต้นโกโก้ 14 Feb
สนพ.แพร่ ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน
สนพ.แพร่ ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน
รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 มีผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 24 คน 06 Feb
ดีป้า ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ดีป้า ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
Digital CEO รุ่นที่ 6 – ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า 09 Dec
โค้งสุดท้ายกับการสมัครเข้าร่วมหลักสูตร
โค้งสุดท้ายกับการสมัครเข้าร่วมหลักสูตร
ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 – 10 Nov
ดีป้า เดินหน้ายกระดับทักษะดิจิทัลผู้บริหารระดับสูงรัฐ
ดีป้า เดินหน้ายกระดับทักษะดิจิทัลผู้บริหารระดับสูงรัฐ
- เอกชนต่อเนื่อง ผ่าน หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 – ผศ.ดร.ณัฐพล 12 Oct
ดีป้า เดินหน้ายกระดับทักษะดิจิทัลผู้บริหารระดับสูงรัฐ-เอกชนต่อเนื่อง
ดีป้า เดินหน้ายกระดับทักษะดิจิทัลผู้บริหารระดับสูงรัฐ-เอกชนต่อเนื่อง
ผ่าน 'หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6' – ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ 04 Oct
แม็คกรุ๊ป สานต่อ โครงการแม็คกรุ๊ปฝึกสอนเย็บผ้าพัฒนาอาชีพ
แม็คกรุ๊ป สานต่อ โครงการแม็คกรุ๊ปฝึกสอนเย็บผ้าพัฒนาอาชีพ
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรม รุ่นที่ 6 – ล่าสุดแม็คกรุ๊ป ร่วมกับเขตประเวศ Sep 2022
สพร.5 นครราชสีมา ฝึกแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กลุ่มผู้สูงวัยตำบลลำเพียด
สพร.5 นครราชสีมา ฝึกแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กลุ่มผู้สูงวัยตำบลลำเพียด
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา – ดังนั้น สพร.5 นครราชสีมา ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว Aug 2022
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
เปิดการฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน รุ่นที่ 6/2565 สาขา สาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ – Jul 2022
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร – Apr 2022