คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่6 ศึกษาดูงาน Google Thailand

09 Jun 2023

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัลฯ (depa) นำคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล" (Digital CEO) รุ่นที่ 6 จำนวน 109 คน อาทิ นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม น.ส.นวลศิริ วรเมธาวิวัฒน์ นายยศกร ฟอลเล็ต เป็นต้น โดยมี คุณเอพริล ศรีวิกรม์ Country Manager, Google Cloud Thailand ให้การต้อนรับ เพื่อศึกษาดูงานและฟังบรรยายหัวข้อต่างๆ อาทิ "Google's Cutting Edge Technologies เพื่อกระบวนการ Digital Transformation" เป็นต้น เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร ณ กูเกิล ไทยแลนด์ ถนนเพลินจิต เมื่อเร็วๆนี้

คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่6 ศึกษาดูงาน Google Thailand