คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่6 ศึกษาดูงาน EXIM BANK

02 May 2023

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายหัวข้อ "โอกาสและความเสี่ยงธุรกิจส่งออกไทย : เทคโนโลยีและบทบาทของ EXIM BANK ในการส่งเสริมเศรษฐกิจไทย" เพื่อถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจส่งออกในโลกดิจิทัลกับบทบาทของ EXIM BANK ในการขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้เติบโตในเวทีโลกให้กับคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล" (Digital CEO) รุ่นที่6 อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาร่วมบรรยายในหัวข้อ "Digital Agenda for Thailand" ด้วย ณ อาคารเอ็กซิม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน เมื่อเร็วๆนี้

คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่6 ศึกษาดูงาน EXIM BANK