คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่6 ศึกษาดูงาน ETIX Bangkok#1

20 Feb 2023

ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ (ที่4จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) นำคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล" (Digital CEO) รุ่นที่6 จำนวน 109 คน อาทิ นายอุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ นางสาวไขแข เชิดวิศวพันธุ์ เป็นต้น โดยมี นายณัฐนัย อนันตรัม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ดร.บัณฑิต รุ่งเจริญพร กรรมการผู้จัดการฯ ให้การต้อนรับ เพื่อศึกษาดูงาน พร้อมฟังบรรยายหัวข้อ "Data Center กับการพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิทัล" เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร ณ ETIX Bangkok #1 Data Center ถนนบางนา - ตราด กรุงเทพ เมื่อเร็วๆนี้

คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่6 ศึกษาดูงาน ETIX Bangkok#1