คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่6 ศึกษาดูงาน

31 Mar 2023

นายเผด็จ เจริญศิวกรณ์ รองผู้จัดการใหญ่ บจ ข้อมูลเครดิต และ แห่งชาติ นายบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัล ไอดี จำกัดให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ ให้กับ คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล" รุ่นที่ 6 กว่า 100 คน อาทิ นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ นางมรกต ยิบอินซอย นายช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา เป็นต้น พร้อมทั้งศึกษาดูงาน Data Center บ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติอีกด้วย เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร ณ อาคาร MS Siam Tower ถนนพระราม3 กรุงเทพ เมื่อเร็วๆนี้

คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่6 ศึกษาดูงาน