รุ่นที่ 1 ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

STARK แจกข่าวดีรัวๆ

๒๓ ธ.ค. ๒๐๒๐ ๑๔:๐๑

แจกข่าวดีกันแบบรัวๆ เลย สำหรับ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ล่าสุด?ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไฟเขียวรวมพาร์เป็นหุ้นละ 1 บาท จากเดิม 0.50 บาท พร้อมออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 1 (STARK-W1) ไม่เกิน 3.97 พันล้านหน่วย แจกฟรี! ในอัตรา 3 : 1 รับฟรี!!! STARK-W1 จำนวน 1

วิศวะมหิดล จัดโครงการ ค่ายบ่มเพาะวิศวกรน้อย รุ่นที่ 1

๑๗ ธ.ค. ๒๐๒๐ ๑๗:๒๕

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ESR) นำโดย ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ ที่ปรึกษาคณบดี และ ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม จัดโครงการ ค่ายบ่มเพาะวิศวกรน้อย รุ่นที่ 1 วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิศวกรรม อาทิ

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) หรือ NIA ให้เกียรติเป็นประธานในงาน ?CCIO Forum 2020? ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ?City Face Off? เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมระดมความคิดเห็นในการสร้างเมืองนวัตกรรมแห่งอนาคต โดยมีกลุ่มผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม Chief City Innovation Officer (CCIO) รุ่นที่ 1-3 เข้าร่วม ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส เมื่อเร็วๆ

NIA จัดงาน CCIO Forum 2020

๐๒ ต.ค. ๒๐๒๐ ๑๕:๒๗